Troikaen, som består av Det internasjonale pengefondet (IMF), Den europeiske sentralbanken (ESB) og EU, sitter for tiden i forhandlinger med den greske regjeringen om neste utbetaling av redningspakken på totalt 130 milliarder euro.

Den greske regjeringen må gjennomføre harde sparetiltak for å overbevise utsendingene fra troikaen om at landet har gjort seg fortjent til den neste utbetalingen på 31,5 milliarder euro.

Kun få dager

Ifølge kilden blir det jobbet «dag og natt» for å komme fram til en løsning, men den er fortsatt et godt stykke unna.

— Vi har ikke ferdigstilt noe. Vi snakker fortsatt i generelle vendinger, sier kilden.

Hellas' statsminister Antonis Samaras gjentok lørdag at han akter å overbevise troikaen om at de bør å utbetale de 31,5 milliarder euroene. Regjeringen har bare få dager på seg til å fullføre den nye reformplanen, hvor 11,5 milliarder euro skal spares inn innen utgangen av 2014. Samaras har imidlertid bedt om at Hellas får et pusterom etter flere år med kutt i lønninger, frynsegoder og pensjoner.

Levestandarden har falt drastisk og arbeidsledigheten har skutt i været. En firedel av den greske arbeidsstyrken er nå uten jobb.

Får ikke Hellas penger, vil de ikke være i stand til å betale lån som forfaller, lønninger til offentlig ansatte eller import av viktige varer.