— Det er mange som sier «å så flott at vi fikk en svensk servitør, da vet vi at det blir god service». Spesielt litt eldre folk pleier å si det, forteller Johanna Malin. Hun er servitør på D/S Louise på Aker Brygge. På alle stedene hun har jobbet i Oslo har det vært flest svensker.

- Jeg tror svensker er flinkere. Vi har ofte en helt annen mentalitet, og tar ikke jobben for gitt. Når jeg spiser ute, synes jeg svenskene er flinkere på service. Mange er jo kun her i korte perioder, og da har de kanskje energi til å gi mer av seg selv, forteller Gabriella Can, som er hovmester på Big Horn Steakhouse.

— Jeg lurer litt på hvordan det hadde sett ut i Oslo uten svenskene, om det i det hele tatt hadde gått rundt, forteller Can. Sven Hars er markedsdirektør i Umoe Restaurant Group, som blant annet driver Burger King og TGI Fridays. Han mener Oslo er helt avhengig av svensk arbeidskraft.

- Svenskene er profesjonelle, de er servicerettede og er med på å løfte nivået på servicen i Oslo. Jeg tror ikke servicebransjen i Oslo hadde fungert uten svenske arbeidstagere, forteller Hars.

Fra en generasjon som vil jobbe

Svensk arbeidsinnvandring er ikke noe nytt fenomen. Allerede på 1800-tallet var det mange svensker som flyttet til Norge for å søke seg jobb. I dag er det mange som flyttet til Oslo for å arbeide sesong, eller i et par år for å spare penger. Jenny Persson (24) fra Göteborg og Emily Landstöm (25) fra Falkenberg har begge bodd og jobbet i Norge siden 2008.

— Jeg har bodd her i to år. Nå jobber jeg på Glitter, men har jobbet på kafé tidligere, forteller Persson. Hun tror svensker på hennes alder er innstilt på å jobbe mye, og har dermed en god arbeidsmoral og innstilling.

— Jeg tror svensker er proffere. Vi er her for å jobbe, og jeg tror vi er fra en generasjon som virkelig ønsker å jobbe, og legger mye innsats i det, forteller Emily Landström.

- Vi er her for en grunn, og det er kjempestor forskjell på lønnsnivået. Jeg var hjemme i Sverige i fjor sommer, og fikk helt sjokk over hvor lite jeg tjente på jobben min der. Jeg tror det er en tredjedel mer her, forteller Persson.

Har det lille ekstra

Thomas Angell er direktør for handel i Virke. Han mener svenskene bidrar til å øke servicenivået i Oslo.

— Jeg tror de er med på å presse nivået opp. Er det noen som er flinke, uansett hvor de kommer fra, vil de bidra til å inspirere de andre til å yte bedre. Slik er jo menneskenaturen. Det er et positivt element i arbeidslivet, som smitter over på andre, forteller han.

Selv om det ikke finnes noen konkret statistikk over hvor mange svensker som arbeider i Oslo, mener Holm det er opplagt at de bidrar til at servicenæringen går rundt.

— Det er en generell mangel på arbeidskraft, og de svenske arbeidstagerne har en klar fordel språkmessig. De er et velkomment innslag i arbeidsmarkedet. De er vel ansett, mange kunder opplever dem som svært hyggelige og serviceminded. Jeg mener ikke at de norske arbeidstagerne er dårlige, for det er de absolutt ikke. Vi har en gjennomgående god service i norsk handel. Kanskje svenskene har det lille ekstra. De er svært dyktige og profesjonelle, det er det inntrykket vi sitter igjen med, forteller han.

En annen restaurantkultur

Espen Holm, administrerende direktør i TGI Fridays Skandinavia og styreleder i NHO Reiseliv i Oslo og Akershus er svært fornøyd med sine svenske ansatte.

— Jeg er veldig glad for at vi har tilgang på de mange dyktige svenske ansatte som vi har. Det hadde ikke gått rundt uten dem. Det er høy arbeidsledighet blant unge i Sverige, og da er det mange som jobber periodevis i Norge, for å spare penger. Vi opplever at svenskene er profesjonelle, positivt innstilte til arbeidslivet, glade og serviceminded. De hever nivået for næringen, til glede for kundene og næringen, forteller Holm.

Han tror noe av forklaringen ligger i at Sverige har annen restaurantkultur enn det man har i Norge, og denne kulturen strekker seg lengre tilbake i tid.

- På 80-tallet hentet man inn svensk arbeidskraft i en ny næring som hadde kompetanse og kunnskap på dette området. De har hatt en restaurantkultur i Sverige lenger enn vi har hatt i Norge, forteller Holm.

Må tilskrive svenskene noe av æren

Atle Minothi er driftsleder på Aker Restauranter og har arbeidet i servicebransjen i mange år, og sett utviklingen etter at svenskene tok sitt inntok på 00-tallet. Han mener det har vært relativt stabilt de siste fem årene.

— Jeg er enig i at servicen er blitt bedre, og man må nok tilskrive svenskene noe av æren for det. De kommer hit for å arbeide, og er dedikerte, forteller han

Han synes Oslo har vokst som restaurantby de siste ti årene.

- Det har vært en eksplosjon de siste ti årene. Vi er blitt flinkere til å reise, og fått mer kontinentale vaner. Det er ikke så mange år siden det var utenkelig å skulle spise ute så ofte som det man gjør i dag. Han mener noe av grunnen til at svenskene er svært dyktige ligger i den lange tradisjonen med restauranter i landet.

— Det er få faglærte servitører igjen. Jeg har inntrykk av at svenskene er flinke på sine restaurantskoler. Mange som kommer til oss kommer fra en praktisk skole i Sverige, og sitter med mye kunnskap fra restauranter der, forteller han.

Er svensker flinkere og yter bedre service enn nordmenn? Diskuter i debattfeltet under!