I kjølvannet av at korrupsjonsskandalen i Unibuss sprakk i pressen, startet Ruter sin egen gransking for å komme til bunns i om også de var involvert i saken. I vinter leverte revisjonsselskapet BDO rapporten fra arbeidet.

Men på tross av at Ruter er et offentlig selskap som årlig får rundt 2,5 milliarder kroner i offentlige penger, har Ruter valgt å hemmeligholde innholdet.

— Det er en intern rapport som omhandler personalforhold, sier Ruters styreleder Bernt Stilluf Karlsen på spørsmål om hvorfor det er slik.

- Kan hemmeligholdet skade tilliten til selskapet?

— Nei, det er heller tillitvekkende. Er du ansatt i Ruter, har du full støtte fra styreformannen inntil det er bevist at det har skjedd noe alvorlig. Ingen slike forhold foreligger i dag, sier Karlsen.

Hemmelig smøretur

Det eneste Ruter har gått ut med fra granskingen, er noen knappe setninger i selskapets årsrapport. Der står det at selskapet har behov for å forbedre rutinene i forbindelse med busskontrakter. Granskingen førte også til at en ansatt i Ruter ble siktet for å ha dratt på smøreturene til en leverandør.

Hvordan dette skal ha skjedd, og hvorfor de må forbedre rutinene sine, holder de derimot hemmelig.

Til sammenligning har Unibuss gitt pressen tilgang til sin interne granskingsrapport, der en lang rekke svært alvorlige korrupsjonsanklager ble avdekket.

Ukjent for byråden

Selv ikke eieren av selskapet, samferdselsbyråd Ola Elvestuen, har sett Ruters korrupsjonsrapport. Han er heller ikke blitt orientert om innholdet – trass i at rapporten var helt sentral i arbeidet med skandalen.

— Vi er blitt løpende orientert om situasjonen i korrupsjonssaken, men jeg har ikke selv hatt en gjennomgang, sier Elvestuen.

Nå – etter at Aften har gjort han oppmerksom på saken – forteller Elvestuen at han vil be om en slik gjennomgang. Det betyr at rapporten har ligget i rundt fem måneder uten at hverken Ruter eller Elvestuen har tatt initiativ til et møte om innholdet.

- Nå som det er gått en tid er det naturlig at vi ber om en orientering om hvordan det går med forbedringspunktene som ble pekt ut. Etter orienteringen vil vi vurdere saken sammen med Akershus fylke, som er den andre eieren, sier han .

— Vi vil også be Ruter om å vurdere om hele eller deler av innholdet i rapporten kan offentliggjøres, eller om den må unntas offentlighet på grunn av personvernhensyn. Ruter er et selvstendig aksjeselskap som selv tar denne beslutningen, men selskapet er selvfølgelig underlagt offentlighetsloven og må følge den, sier Elvestuen.