— Vi er ikke fornøyd med dommen fra Oslo tingrett. Vi skal nå studere dommen nøye og vurdere mulighetene for en anke, sier kommunikasjonsdirektør Nordan Helland i Philip Morris Norge.

Philip Morris Norge har én måneds ankefrist etter at selskapet ikke vant frem i søksmålet mot staten.

Kjennelsen fra Oslo tingrett slår fast at staten frifinnes og Philip Morris dømmes til å betale saksomkostninger for staten på 1,36 millioner kroner. Dermed forblir tobakk skjult i butikkene.

Verner om folkehelsen

— Staten er veldig godt fornøyd med dommen. Det er naturligvis positivt fra vårt ståsted at tingretten har vært enig med staten på alle viktige punkter i saken, og at oppstillingsforbudet kan videreføres, sier advokat Ketil Bøe Moen ved Regjeringsadvokaten.

Philip Morris Norge, som er del av verdens største tobakksselskap, saksøkte den norske stat for å få opphevet forbudet mot synlig tobakk i butikkene. Partene møttes i Oslo tingrett.

Tobakksselskapet mener blant annet at forbudet bryter med EØS-avtalen og legger restriksjoner på konkurransen.

I dommen står det følgende: «Retten har kommet til at forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer ikke er en restriksjon etter EØS-avtalen artikkel 11. Retten har også vurdert tiltaket ut fra vilkårene i artikkel 13 og mener det er egnet og nødvendig for å ivareta hensynet til vern om folkehelsen.»

Som ledd i søksmålet hentet Oslo tingrett inn en rådgivende uttalelse i saken fra EFTA- domstolen i Luxembourg. Uttalelsen gir verken staten eller Philip Morris full støtte i ett og alt, men begge parter finner støtte for egen sak i ulike deler av uttalelsen.

- Er et legitimt mål

EFTA-domstolen mener forbudet mot synlig tobakk kan bryte med EØS-avtalen, men domstolen gir staten støtte i at forbudet kan ha en helsemessig gevinst.

Forbudet mot synlige tobakksvarer i butikken trådte i kraft første januar 2010 etter å ha blitt vedtatt av Stortinget vinteren 2009. Høyre, Venstre og Frp stemte imot forslaget.

— Vi bestrider ikke at det er et legitimt mål å få ned tobakksforbruket, sa Helland i Philip Morris Norge forut for saken.

Spørsmålet selskapet konsentrerte seg om i rettssaken var om forbudet mot synlige tobakksvarer i butikkene er egnet og nødvendig for å nå dette målet.