Kraftig oppgang på Wall Street

Børsene i New York fikk en bratt stigning da nye tall som tyder på at verdensøkonomien er i ferd med å hente seg inn igjen, ble lagt frem.