— De aller fleste pilene peker nedover i denne utgaven av Vestlandsindeks, sier Kristina Håvås Hanson, makroøkonom i Sparebanken Vest.

Rogaland er nå for første gang i indeksens historie det minst optimistiske fylket på Vestlandet, ifølge Vestlandsindeks nr. 3 for 2014.

— Hordaland har et mer diversifisert næringsliv, og har ikke kjent kniven på strupen på samme måte som næringslivet i Rogaland, sier Hanson.

Etter en periode med rekordhøye oljeinvesteringer, rammer Statoils spareplan Vestlandet spesielt hardt. Vestlandsindeks bekrefter denne utviklingen ved at sysselsettingsforventningene til bedriftene på Vestlandet avtar, og indeksen er på sitt laveste nivå noensinne.

Går fortsatt godt

Hun understreket at det fortsatt går godt på Vestlandet, men at den sterke drahjelpen som regionen tidligere har hatt fra petroleumssektoren synes nå å stoppe opp.

I Vestlandsindeks svarer 80 % av bedriftene at de tror næringslivet på Vestlandet vil bli påvirket av investerings- og kostnadskutt hos oljelokomotivene, mens bare 25 % tror deres egen bedrift blir påvirket.

— Det kan komme av at næringslivet på Vestlandet består av mange små- og mellomstore bedrifter som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til olje- og gassektoren, mener Hanson.

Til tross for at det er de største selskapene som er mest pessimistiske med tanke på fremtidsutsikter, utelukker ikke Hanson at dette etter hvert kan forplante seg til de mindre bedriftene. - Dette blant annet som følger av at flere av de store selskapene oppgir at de vurderer reforhandling av avtaler med sine underleverandører for å effektivisere egen virksomhet, sier hun.

Planlegger effektiviseringstiltak

I indeksen kommer det frem at 40 % av bedriftene planlegger ekstra effektiviseringstiltak i løpet av det kommende året, og at de to viktigste tiltakene vil være reduksjon i antall ansatte og reforhandling av kontrakter med leverandører.

— For det totale næringslivet på Vestlandet kan det også være positivt at landsdelen blir mindre oljeavhengig og at veksten i vår region blir mer lik veksten i andre landsdeler. En brennhet oljesektor har bidratt til kapasitetsutfordringer og en unormalt sterk lønns- og boligprisvekst. At temperaturen nå dempes kan bidra til at andre næringer i vår region i større grad kan vokse, mens effektivitetsprosesser kan fremtvinge de nødvendige omstillingene regionen trenger for å fortsatt være Norges fremste, sier Hanson.

Ringvirkninger

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets bekrefter at norsk økonomi har bremset opp. Ifølge tall fra DNB Markets fra november 2012 opplyste tre av fem bedrifter på Vestlandet at de stanget i kapasitetstaket. Nå sier bare en av fem bedrifter det samme.

— Halvparten av alle bedrifter i landet med mer enn 100 ansatte har noe petroleumsrelatert omsetning. Når vi nå opplever en nedgang i denne sektoren vil dette gi ringvirkninger i store deler av næringslivet. Spesielt blir Vestlandet hardt rammet, sier Dørum.

- 2015 blir et svakt år

Dørum forventer en økning i arbeidsledigheten på nasjonalt nivå, spesielt i de oljerelaterte regionene.

— På landbasis kan vi også forvente oss lavere vekst i sysselsetting og lønn. Det er åpenbart at norsk økonomi vokser i en takt som er svakere enn tidligere, sier han.

Også Hanson tror at Vestlandet må belage seg på lavere vekst og høyere arbeidsledighet fremover, men minner samtidig på at ledigheten på Vestlandet kommer fra rekordlave nivåer.

I dag offentliggjør sentralbanksjefen sin rentebeslutning, og Hanson tror vi vil se uendret styringsrente over tid. Hun forventer at hele 2015 vil bli et svakt år for norsk økonomi.

— Norges Bank har vært for optimistiske med tanke på vekstforventningene. Vi har tro på at Norges Bank kommer til å nedjustere, og at et rentekutt vil komme litt frem i tid, sier hun.