• Jeg finner det vanskelig å se noe positivt ved dette, sier ordføreren i Gulen.

Norges vassdrags— og energidirektorat har nå gitt Zephyr AS konsesjon til å bygge vindkraftverk på Dalsbotnfjellet, mens SAE Vind får bygge Brosviksåta vindkraftverk. Til sammen kan det bli snakk om så mye som 85 vindmøller.

— Jeg ble overrasket over at NVE ga konsesjon til å bygge ut i Dalsbotnfjellet, siden det var prosjektet kommunen var mest imot, sier ordfører Hallvard S. Oppedal (Sp).

Oppedal forteller at 15 stemte imot og bare seks stemte for. Han hadde regnet med at Brosviksåta ville få konsesjon, siden kommunestyret gikk inn for det alternativet.

Selv stemte han imot alt.

— Vi er klar over at kommunen var imot Dalsbotnfjellet, men vi mener likevel at dette må være akseptabelt. Vi har begrenset prosjektet på Dalsbotnfjellet ved å fjerne 11 vindmøller. De to andre prosjektene, som kommunen stemte mot, har falt bort, sier Rune Flatby, avdelingsleder i NVE.

- Flere fordeler enn ulemper

I vedtakene har NVE lagt vekt på at områdene har gode vindforhold. De største virkningene på Dalsbotnfjellet vil ifølge NVE være visuelle ulemper for bosetting og friluftsliv.

På Brosviksåta knytter de negative virkningene seg til fugleliv og landskap. NVE mener likevel at fordelene er større enn ulempene.

Ifølge Flatby henger valget av alternativene sammen med at områdene ligger nær hverandre.

— Dermed blir det hensiktsmessig å lage en felles nettverksledning fra vindkraftverkene. Denne skal kobles på den nye linjen som skal gå fra Mongstad til Modalen, sier han.

Vindkraftverket kan tidligst stå klart i 2017, ifølge daglig leder i Zephyr AS, Olav Rommetveit.

— Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med at vi nå har fått konsesjon. Dette er et godt prosjekt for oss og forhåpentlig også for lokalbefolkningen med de endringene NVE har foretatt, sier han.

- Blir omringet

— Jeg ønsket egentlig ikke at vi skulle få noen vindmøller. Inngrepene i urørt natur er for store i forhold til hva kommunen vil tjene på det, sier ordfører Oppedal.

Nå må kommunestyret avgjøre om det vil godta vedtakene fra NVE eller klage. Oppedal håper dette vil bli avgjort allerede på neste kommunestyremøte 17. oktober.

Vindmøllene vil bli synlige for en god del av husene i bygden vår Nordgulfjorden. Vi blir omringet av dem Bonde Jarle Nordgulen

Bonde Jarle Nordgulen har arbeidet imot vindkraftverkene hele veien. Han vil bli nabo til begge anleggene og er i tillegg grunneier på Dalsbotnfjellet.

— Vindmøllene vil bli synlige for en god del av husene i bygden vår Nordgulfjorden. Vi blir omringet av dem, sier Nordgulen.

Håper det blir for dyrt

Han bemerker at NVE har avgrenset utbyggingen på Dalsbotnfjellet ved å ta bort elleve vindmøller.

— Dette vil bøte noe på de visuelle ulempene for oss som bor i bygden.

Det urørte naturområdet i Dalsbotnfjellet blir brukt mye til friluftsliv.

— Vi snakker om noen digre beist som skal reises. De vil bli synlige både fra bygden, fjellet og sjøen. Ikke minst når en går i fjellet vil det være svært forstyrrende. Jeg håper prosjektet blir så dyrt at det ikke lar seg realisere, sier Nordgulen.

Diskuter saken under:

HER KOMMER VINDMØLLENE: På kartet vises de fire prosjektene som det var søkt konsesjon om. Valget falt på de to øverste feltene, Brosviksåta og Dalsbotnfjellet. Det blir altså ikke vindmøller på Sandøy eller Setnesfjellet.