Det ble inngått forlik før dommen falt i striden mellom Jordan Renhold og Orkla, som eier tannbørsteprodusent Jordan AS.

Forliket innebærer at bruken av navnet Jordan Renhold opphører, samt at selskapet betaler en engangserstatning til Orkla.

— Erstatningen er allerede betalt. Det var en forutsetning for at saken skulle heves, sier advokat Helen Engebrigtsen i Orkla.

Partene har blitt enige om å holde beløpet hemmelig.

— Vi er fornøyde med resultatet av saken, og størrelsen på erstatningen, sier hun.

Opp mot 800.000

Professor Tore Lunde ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen sier det er lite rettspraksis fra lignende saker i Norge, og at det er knyttet mye skjønn til utmåling av erstatningen. I noen tilfeller kan erstatningen nå opp mot fem prosent av for eksempel fjorårets omsetning.

— Men fem prosent av fjorårets omsetning for Jordan Renhold ville vært et betydelig beløp. Jeg vil tro at erstatningsbeløpet ligger mye lavere enn det. Maksimalt 2,5 til 3,0 prosent. Orkla ville neppe fått mer enn deti en domstol, sier Lunde.Med en omsetning i fjor på 27,5 millioner, kan det tilsvare en erstatning opp mot 800.000 kroner. Simon Simonnæs avviser at beløpet er i den størrelsen.

— Nei, det er vesentlig mindre enn som så. Erstatningssummen i forliket er mer av prinsipiell art, sier han.

Refser Simonnæs

Simonnæs og Engebrigtsen har ulike vurderinger av saksforløpet.

— Det er skapt et inntrykk av at Orkla initierte dette søksmålet etter å ha kjøpt Jordan, sier advokat Engebrigtsen.

— Det er galt. Jordan AS hadde startet opp saken gjennom brevveksling med Jordan Renhold lenge før vi kjøpte Jordan, sier hun.

Man skal ikke gamble mer enn man har råd til å tape. Vi har jo ansvar for arbeidstakere.

Simon Simonnæs

Høsten 2011 oppdaget Jordan AS saken, og tok kontakt med renholdsfirmaet kort tid etter.

— Det er riktig at de stilte noen spørsmål. Så gikk det nesten to år før prosessen fikk vind i seilene da Orkla kom inn på eiersiden, sier Simonnæs.

— Familienavnet Jordan er så utbredt at det ikke engang er beskyttet. Det er masse selskaper i Brønnøysundregistrene som heter noe med Jordan, uten at Orkla vil saksøke dem.

David mot Goliat?

Engebrigtsen reagerer på det hun mener er en feilaktig fremstilling av Jordan Renhold som svak part.

— Ut fra tidligere pressedekning ser dette ut som Davids kamp mot Goliat. Jeg skjønner at Jordan Renhold vil skape et sånt inntrykk, men det er rett og slett galt, sier Engebrigtsen, og illustrerer:

— Jeg tror ikke nødvendigvis at Jordan AS er så mye større enn Simonnæs Holding, som gikk med 57 millioner i overskudd i fjor. Størrelsesforskjellen mellom aktørene er heller ikke relevant for saken. Det svært godt kjente varemerket Jordan ble krenket og det måtte det reageres mot, enten krenkeren er liten eller stor.

Ikke ukjent logo

Simonnæs står på sitt.

— Jordan AS omsetter for over en milliard i året. Selskapene vi eier, omsetter for under 100 millioner, altså mindre enn en tiendedel av dette tannbørstesystemet. Og Orkla er jo Norges fjerde største selskap på børs! Så det er fortsatt David mot Goliat. Hadde de solgt færre tannbørster fordi vi vasker med et lignende navn?

Vi er ferdig med å slåss for denne gangen

Simonnæs sier forliket ble inngått etter en praktisk avveining.

— Man skal ikke gamble mer enn man har råd til å tape. Vi har jo ansvar for arbeidstakere, sier han.

- Kløverlogoen deres ligner mistenkelig på Senterpartiet sin. Du er ikke redd for søksmål fra den kanten?

— Vi er ferdig med å slåss for denne gangen, sier Simonnæs.