Én av fire (25 prosent) ungdommer vil jobbe innenfor fornybar energi, mens 18 prosent vil jobbe med olje, viser en ny undersøkelse gjennomført av TNS Gallup blant 303 ungdommer i alderen mellom 16 og 19 år, skriver Aftenbladet.

Likevel var det petroleums— og offshoreutdanningene som toppet ønskelisten til søkerne i årets studieopptak ved offentlige universiteter.

Leder i miljøstiftelsen Bellona Frederic Hauge mener det høye oljeinvesteringstempoet Regjeringen legger opp, til gjør det vanskelig for dem som vil jobbe med fornybar energi. Hauge er også bekymret for den enorme pengesekken oljeindustrien sitter på.

— Oljeindustrien bruker et høyt lønnsnivå og gode bonuser for å kompensere for manglende interesse. De tømmer andre næringer for kapasitet, næringer vi skal leve av etter oljen, sier Hauge.

Nær syv av ti i TNS Gallups undersøkelse mener det må bygges ut mer vindkraft, og 60 prosent mener Norge satser for lite på fornybar energi.

— Dette viser at folk egentlig vil redde verden, ikke ødelegge den, sier Hauge.

Skal ansette mange

Christine Meling, gruppeleder for forskning og utdanning i Energi Norge, sier at ungdommens interesse for fornybarindustrien er en gladsak for energibransjen. — Selskapene skal ansette mange nye folk i årene fremover. Det er svært mange spennende og varierte arbeidsoppgaver i norske energibedrifter for dem som vil være med, også internasjonalt, sier hun.

Meling forteller at bransjen trenger engasjerte unge som vil finne nye klimavennlige energiløsninger og ønsker å sette sitt preg på fremtiden.

– Næringen skal investere mye både i strømnettet og produksjon av fornybar energi. Blant annet er det nylig gitt konsesjon til fem store vindkraftverk i Rogaland. Der trengs det folk både til planlegging, bygging og drift, sier hun.

- Hvorfor er det viktig å jobbe med fornybar energi?

– Norge er velsignet med rik tilgang på kilder for fornybar energi: Fosser, vind, skog og hav. Vi har en levende industri som foredler store mengder fornybar energi gjennom produksjon av råvarer etterspurt på verdensmarkedet, sier Meling.

Store funn trekker folk

Men selv om interessen er stor for fornybar energi, tror Meling at ungdommen søker seg til de yrkene som får mest oppmerksomhet av politikere og medier.

— Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt nye funn. Ungdommen ser at det ligger en fremtid i oljen. For oss er det viktig å vise mulighetene i en del av energibransjen som ikke baserer seg på olje og gass. Det finnes en fremtid med klimavennlige løsninger, sier Meling.

Hun legger til at det er klar konkurranse om arbeidskraften. — Hvordan ligger lønnsnivået innenfor fornybar energi sammenlignet med oljebransjen?

— Oljebransjen ligger nok noe høyere, men for de tradisjonelle energifagene er nok lønningene stort sett på linje. Det er ikke mange som kan konkurrere med oljebransjen på lønn, sier Meling, men legger til at hun ikke tror at lønn er det eneste avgjørende når ungdom skal velge seg utdanning og yrke.

Flere vil jobbe med olje

Gro Brækken, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening (OLF), er ikke bekymret for å miste fremtidig arbeidskraft til fornybar energi.

- Det viktigste for oss er at ungdom velger realfag og andre studier som er med på å utvikle industrien i Norge. Denne undersøkelsen viser at det totalt sett er flere unge som sikter mot tekniske fag, og det er kjempeflott, sier hun.

Hennes inntrykk er at stadig flere vil jobbe innen olje og gass.

— I dag jobber over 250.000 innenfor olje og gass. Det er den største industrien og vil være det et par generasjoner til, sier Brækken.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook