Meklingsfristen utløper ved midnatt tirsdag 9. oktober.

Leder i Norwegian Kabinforening (NK), Marit Lindén, forteller at de siden juni har forhandlet med ledelsen uten å få gjennomslag for noen av sine tariffkrav.

— Vi krever akseptable arbeidstidsbetingelser, og mener arbeidstid på opptil 60 timer i uken og 22 timer per dag er en for stor belastning. Vi krever også prosentvise lønnstillegg på linje med det pilotene og andre yrkesgrupper allerede har oppnådd i årets tariffoppgjør, sier Lindén.

Som pilotene

Fagforeningen mener dessuten selskapet må dekke fast behov for arbeidskraft med faste ansettelser.

Bruddet kom etter at selskapet avviste et krav fra fagforeningen om en policyerklæring om stillingsgaranti tilsvarende den pilotene har fått.

— Jeg kan bekrefte at vi har jobbet med å få til en tilsvarende erklæring som pilotene fikk. Bortsett fra de opplagte forskjellene, mener vi at de kabinansatte skal behandles på linje med pilotene. Vi ser overhodet ingen forskjeller, men kravet ble avvist, sa Marit Lindén tidligere i høst til VG.

Håper på løsning

Partene er innkalt til mekling hos Riksmekleren mandag og tirsdag. Dersom de ikke kommer fram til noen løsning, vil streiken være et faktum fra onsdag 10. oktober. Norwegian Kabinforening organiserer totalt nesten 1.200 kabinansatte i Norwegian Air Shuttle.

— Vi håper å finne en løsning, slik at våre passasjerer ikke rammes, sier flyselskapets informasjonssjefÅsa Larsson til NTB.

Hun vil ikke si noe om innholdet i forhandlingene, eller om hvor vanskelig prosessen har vært. (©NTB)