Hvert år presenteres Platts' kåring av de 250 mest betydningsfulle selskapene i petroleumsindustrien. Ifølge DN.no overgås Statoil nå kun av fem selskaper. Statoil har klatret fra 27. til 6. plass siden 2010. Det er et byks på 21 plasser på to år.

For å havne på listen må selskapene score bra totalt på flere kriterier, som verdiskaping, inntekter, resultater og avkastning.

Øverst på lista over mest betydningsfulle oljeselskap troner ExxonMobil.

Verdens mest lønnsomme petroleumsselskap, med en avkastning på kapitalen på 35,5 prosent, ligger det russiske gasselskapet OAO Novatek. Til sammenligning har Statoil 19 prosent avkastning.

Av topp ti-selskapene var bare ExxonMobil også inne på lønnsomhetstoppen, med en avkastning på 23 prosent.