61-åringen skal ha organisert 25 norske stråmenn som skrev under på at de eide selskaper i skatteparadiset Cayman Island. Selskapene skal deretter ha blitt brukt til å oppnå urettmessige skattefordeler for amerikanerne. Dette er en av tidenes største skattesaker i USA.

Økokrim har tiltalt mannen for hvitvasking, grovt heleri og for å ha sikret utbytte fra straffbare handlinger. Saken starter i Oslo tingrett mandag og skal etter planen pågå i tre og en halv måned.

— En ser svært sjelden saker i Norge med beløp i denne størrelsesorden, har førsteadvokat Petter Nordeng i Økokrim tidligere uttalt til Dagens Næringsliv.

Ba om etterforskning

Ifølge tiltalen foregikk hvitvaskingen fra 1998 til 2006.

Det skal ha fungert ved at amerikanere som hadde arvet bedrifter, solgte virksomheten og plasserte pengene i stråselskapene. Deretter skal det ha blitt konstruert et tap som nullet ut gevinsten av salget, slik at de unngikk skatt.

61-åringen kom i politiets søkelys i 2006. Bakgrunnen var at amerikanske myndigheter hadde bedt Riksadvokaten om å etterforske navngitte nordmenn i forbindelse med saken. Det er kunder av det amerikanske revisorselskapet KPMG som var involvert i skatteunndragelsene. Selskapet har tidligere inngått en avtale med amerikanske myndigheter og godtatt å betale en bot. To tidligere ansatte ble dømt til fengsel.

- Fullt lovlig

Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Han mener det ikke er noe grunnlag for tiltale.

- Disse pakkene ble solgt etter grundige skattemessige og rettslige vurderinger. Min klient satte seg inn i disse vurderingene og har den klare oppfatning at de transaksjonene som KPMG sto bak, var fullt lovlige på det tidspunktet de fant sted, sier 61-åringens forsvarer, advokat Frode Sulland.

Sulland viser også til at deltakelse i de to skattepakkene der tiltalte var involvert, har ført til frifinnelse i det amerikanske rettssystemet.

- Overførte pengene

Amerikanerne måtte ha en gevinst på minst 20 millioner dollar, tilsvarende 114 millioner kroner, for å delta i skatteopplegget. De betalte så rundt 7 prosent av skattefradraget til kontaktene som sto bak ordningen, deriblant 61-åringen, mener Økokrim.

Ifølge tiltalen overførte nordmannen 21 millioner dollar og 37 millioner tyske mark, til sammen 275 millioner kroner, som stammet fra skatteunndragelse i USA til selskaper han eide eller kontrollerte.

Førsteadvokat Petter Nordeng tror 61-åringen ble valgt fordi det skapte avstand til pengene.

Stråmennene skal ha forklart at de mottok 25.000 kroner for å stå som eiere av selskapene i Karibia. Økokrim mener de snakker sant om at de ikke deltok i skatteunndragelsen.