- 2013 var et spesielt år. Årsaken til at tallene ble så høye i fjor, er salget av aksjene i Dyreklinikken på Stend AS, forklarer Realfsen (61).

Sammen med veterinær Eva Elin Heldal Monsen var han hovedeier av klinikken, som de solgte til den svenske dyre­klinikk-kjeden Anicura i fjor.

De to havnet dermed på 44. og 45. plass blant skatteytere i Hordaland med høyest inntekt, begge med nesten 12 millioner kroner i skattbar inntekt i 2013.

30 ansatte

Realfsen og Monsen var blant de fire som i 1989 startet Dyreklinikken på Stend AS. De to andre trakk seg ut etter noen år.

Før salget til Anicura Holding eide Realfsen og Monsen hver ca. 45 prosent av aksjene i klinikken. De siste ti prosentene var eid av fem andre ansatte.

Inkludert deltidsansatte jobber 30 personer på klinikken, av dem ni veterinærer. I fjor ble omsetningen på 21 millioner kroner og resultat før skatt 1,8 millioner kroner.

- Få gjerne med dette ikke er noe vi har bygget opp alene, men i fellesskap med de øvrige ansatte, sier Realfsen.

Satser på smådyr

Etter veterinærutdannelsen begynte Realfsen først som dyrlege i 1979 i Nord-Norge.

- I 1985 flyttet jeg til Sotra og ble interkommunal dyrlege i Fjell, Sund og Øygarden. Etter en tid etablerte jeg Veterinærkontoret på Sotra, med små— og stordyrpraksis, før jeg i 1989 altså ble med på å etablere Dyreklinikken på Stend, forteller han.

Fra det tidspunktet ble Sotra-kontoret en avdeling under Stend, og har siden kun blitt drevet som smådyrpraksis.

- Nå går det bare i dyr under knehøyde. Jeg har ikke helse til annet, sier Realfsen.

Kostet ekteskapet

- Med salget i fjor har dere fått solid lønn for strevet?

- Det er etter som man ser det. I kjølvannet ligger også utallige arbeidstimer, helsen og deler av et ekteskap. Skilsmissen skyldtes ikke alene alt arbeidet, men var nok en medvirkende årsak.

- Hvorfor solgte dere?

- Jeg blir 62 neste år. Vi fant ut for flere år siden at det er vanskelig å eie en slik klinikk hvis du ikke også driver. Derfor begynte vi en prosess for å utforske alternative eierformer.

Et alternativ var salg til øvrige ansatte, men resultatet til slutt ble altså salg til det svenske konsernet.

Nordisk kjede

Anicura er en svenskeid kjede som har dyreklinikker i alle de nordiske land.

De kaller seg selv Nordens ledende gruppe innen veterinærmedisin for hund, katt og andre kjæledyr.

I løpet av 2013 skaffet gruppen seg et solid fotfeste i bergens­området. I tillegg til Stend-klinikken og avdelingen på Sotra kjøpte Anicura i fjor også Dyreklinikken AS på Sotra (et annet selskap), Askøy Dyreklinikk AS og PetVett Bergen AS i Åsane, og eier altså nå fem klinikker i Bergen og omegn.

- Det foregår nå en strukturendring i veterinærbransjen omtrent som det som skjedde med apotekene for noen år siden. Økt størrelse gir mer effektiv drift, sier Realfsen.

Flyttet til Nordås

Da Stend-klinikken ble solgt i fjor hadde Monsen og Realfsen planene klare for å bygge en ny klinikk ved Kilden senter på Nordås. For en måned siden ble hele klinikken flyttet til de nye lokalene.

Anicuras oppkjøp i Bergensområdet viser også igjen på likningstallene til veterinær Helen Øvregaard på Askøy. Hun var eneeier av Askøy Dyreklinikk AS og medeier av Dyreklinikken AS på Sotra før salget i fjor, og er lignet for en skattbar inntekt på 10,6 millioner kroner i fjor.

- Årsaken til at vi valgte å bli med i Anicura-gruppen var at vi synes det er spennende å være en del av en større organisasjon, med det faglige og forretningsmessige samarbeidet det medfører, sier Øvregaard.