Det tillitsfulle norske gjespet

Vi lever i et svært tillitsfullt samfunn, sies det. Jeg er ganske enig - men ikke helt.