Den omstridte helsereformen ble vedtatt i den amerikanske kongressen i mars 2010, men diskusjonen rundt lovverket er på ingen måte over. Nå kaster den konservative analytikeren Charles Blahous en brannfakkel inn i debatten ved å hevde at reformen blir langt dyrere enn hva Obama-administrasjonen har sagt.

Ifølge Blahous, som skal legge frem en rapport om saken senere i dag, vil helsereformen gjøre at USAs statsunderskudd økes med 340 milliarder dolalr – rundt 2000 milliarder kroner.

Dette er stikk i strid med hva Obama-administrasjonen har sagt, nemlig at statsunderskuddet vil bli redusert som en følge av økte skatter og reduserte utbetalinger til helsetilbydere.

– Vil den nye helseloven forverre statsunderskuddet? Svaret, tror jeg, er at den helt klart gjør det, sier Blahous i et intervju med The Washington Post.

Flere skal få helsetilbud

Den nye helsereformen, som på folkemunne omtales som «Obamacare», skal etter planen tre i kraft i 2014. Den sørger for at 30 millioner amerikanere får et minimum av helsetjenester ved at de pålegges å tegne en helseforsikring. Innen 2019 skal antallet mennesker uten noen form for helsetilbud være redusert til 25 millioner.

En talsmann for Det hvite hus avviser Blahous' regnestykke overfor The Washington Post, og sier at helsereformen kommer til å redusere USAs statsunderskudd, ikke øke den slik den konservative analytikeren hevder.

– Kongressens budsjettkontor og uavhengige eksperter sier at statsunderskuddet vil bli redusert. Det var sant da loven ble vedtatt, og det er sant i dag, sier talsmannen, som ønsker å være anonym, til den amerikanske avisen.

Venter på Høyesterett

Reformen har vært et av de store samtaleemnene i årets presidentkampanje. Alle kandidatene på republikansk side har lovet at de skal forkaste lovverket dersom de blir valgt til landets president – til tross for at reformen ble vedtatt av et flertall i Kongressen.

Flere delstater har saksøkt administrasjonen fordi de mener at helsereformen er grunnlovsstridig. Denne saken behandles nå av landets høyesterett, som forventes å komme med sitt svar i juni.

Obama er blitt kritisert fordi han før påske uttalte at han regner med at Høyesterett respekterer de folkevalgtes beslutning om å vedta det omstridte lovverket.