Konsernsjef Stein Ole Larsen og visekonsernsjef Lise Vedde-Fjærestad har meddelt styret i Terra-gruppen at de fratrer sine stillinger med umiddelbar virkning, skriver selskapet i en pressemelding.

Har funnet alvorlige svakheter

Samtidig har styret besluttet å legge ned store deler av Terras virksomhet, blant annet aksjemeglerbord og analyseavdeling. 30 ansatte berøres av avgjørelsen, bekreftet styreleder Odd Norli overfor E24.

Årsaken er at at Finanstilsynet har avdekket alvorlige svakheter knyttet til kontroll og styring i selskapet.

— Jeg har hatt 15 år i Terra, og det er trist at det skal avsluttes på denne måten. Men jeg synes det er riktig å ta det ansvaret jeg har når tilsynsmyndighetene påpeker disse forholdene, sier avtroppende konsernsjef Stein Ole Larsen til Aftenposten.no.

Han ønsker ikke nærmere inn på hva kritikken fra Finanstilsynet innebærer, men bekrefter at det gjelder et tilsyn og selskapets resultater.

— Detaljene får selskapets nåværende ledelse og styreleder svare for. Jeg har trukket mine konklusjoner, og det må jeg stå for, sier Larsen.

Har du tips om denne saken? Send oss en e-post!

Styreleder: - Vi har iverksatt tiltak

— Styret i Terra-Gruppen er opptatt av at alle deler av virksomheten drives etter gjeldende lover og regler. Før vi mottok Finanstilsynets foreløpige rapport, hadde derfor Terra-Gruppen allerede sett til at Terra Markets gjennomførte en rekke tiltak for å kvalitetssikre virksomheten. Vi har nå iverksatt ytterligere tiltak for å bringe orden i forhold som Finanstilsynet påpeker i sin foreløpige rapport, sier styreleder Oddvar Nordli i Terra-gruppen i pressemeldingen.

Styret opplyser at de nå tar grep for å løse problemene som er påpekt fra Finanstilsynet.

— Vi har gjennomført omfattende tiltak. Summen av alle tiltakene gjør at vi mener Terra Markets driver forsvarlig og innenfor de krav og bestemmelser man er pålagt å følge, sier Nordli.

Hege Toft Karlsen er konstituert som ny konsernsjef i Terra-Gruppen. Hun kommer fra stillingen som konserndirektør i med ansvar for salg og service.

Terra Securities-skandalen

Terra-gruppen var eierselskapet bak det skandaleomsuste selskapet Terra Securities, som fikk en norske rekke kommuner til å tape flere hundre millioner kroner i 2007 etter å ha investere i kompliserte fondsprodukter med høy risiko.

Selskapet ble slått konkurs og all virksomhet nedlagt, og Stein Ole Larsen ble den gang hentet inn for å rydde opp i Terra-systemet. Likevel avviser han at selskapet har hatt strukturelle problemer som gir grunnlag for den nye kritikken fra Finanstilsynet.

— Jeg ser ingen sammenheng mellom det som har skjedd tidligere og denne saken, sier Larsen.

Interessert i økonomistoff? Følg oss på facebook!

Hege Toft Karlsen er konstituert som ny konsernsjef i Terra-Gruppen
Terra