Arve Bakke håper at medlemmene også er fornøyde når forslaget skal ut til uravstemning 9. mai. administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri tror rammen for lønnsoppgjøret ble på 0,85 prosent, og appellerer til moderasjon under lokale oppgjør.

– Med et overheng fra forrige oppgjør, kan vi ende på 3 prosent i år, og det vil være bra. Vi skal huske på at vi har land rundt oss med 26 millioner arbeidsløse. Vi er tjent med et hvileskjær i lønnsoppgjørene, sier Lier-Hansen.

Vil ha mer

Leder i Unio, Anders Folkestad, tror oppgjøret i industrien vil ende på rundt 4 prosent før alle lokale oppgjør er ferdige. Han gjør det klart at Unio, som organiserer offentlige ansatte, vil innrette seg deretter.

– Frontfagenes sentrale oppgjør kan aldri være en fasit fullt ut. Enkelte deler av industrien går veldig bra, mens andre går mindre bra. Derfor er det vanskelig å si hvor stor rammen blir til slutt. Jeg stadfester at vi i offentlige sektor må opp på 4 prosent for å henge med, sier Anders Folkestad.

Betalt perm

Arve Bakke mener de har kvittet seg med en stor urettferdighet ved å få betalt pappaperm. – Mens de ansatte i hele offentlig sektor og deler av privat har hatt en betalt ordning, har de fleste av våre medlemmer ikke hatt denne retten, sier Bakke.

Norsk Industri hadde i det lengste håpet at Regjeringen ville bidra med betalt pappaperm fra det offentlige.

– Men jeg tror dette er lurt på lang sikt, selv om det koster, sier Lier-Hansen.

Innleide folk

– Vi har fått på plass at innleide fra vikarbyråer sikres samme vilkår som ansatte i innleiebedrift. De innleide skal ha vilkår som om de er ansatt i innleiebedriften. Bestemmelsen betyr også at vikarbyråene kan bli omfattet av Fellesforbundets ordinære overenskomster, sier Bakke.

Ifølge Norsk Industri er dette en følge av EUs vikardirektiv.

– Vi følger prinsippet om likebehandling, sier Lier-Hansen.

Partene har også blitt enige om et arbeid innen allmenngjøring for å sikre minstelønn for utenlandske arbeidere.

Nye meglinger

– Det anbefalte meglingsforslaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er i tråd med hovedretningslinjene som LOs representantskap vedtok for årets tariffoppgjør. Det bidrar til å sikre sysselsettingen, samtidig som det sikrer kjøpekraften til medlemmene, sier LO-leder Roar Flåthen.

Men flere oppgjør er på vei til megling. Det er brudd i forhandlingene både for byggfagene og hotell— og restaurant. Sistnevnte områder skal inn til Riksmegleren allerede denne uken.