Løsningsforslaget går til uravstemning onsdag 9. mai blant Fellesforbundets medlemmer.

— Jeg er veldig glad for at vi kom fram til et resultat. Resultatet har blitt bra, spesielt for medlemmer med lang ansiennitet. Men vi kunne nok tenkt oss et noe større tillegg for de med lavest ansiennitet, sier forhandlingsleder Clas Delp.

Minstelønn

Han betegner heving av minstelønnssatsene som det vanskeligste kravet i meklingen.

— Tilleggene på satsene varierer for medlemmer med fagbrev fra 5,81 kroner til 9,81 kroner, mens satsene for de uten fagbrev er mellom 4,81 kroner og 8,81 kroner. Satser for ungdom øker med 3,75 kroner per time. I og med at de fleste lønnes etter minstelønnssatsene, innebærer hevingen god lønnsøkning for medlemmene, sier Delp.

Han legger til at forbundet i tillegg har fått innfridd alle felleskravene fra frontfagene inkludert pappapermisjon og bestemmelsene for innleide og vikarbyråene.

Nattlig dialog

Mekler Nils Dalseide ved Riksmeklerens kontor holdt dialogen i gang mellom partene hele natten. Hvis partene ikke hadde klart å bli enige, ville det ha blitt streik fra torsdag morgen ved mer enn 200 spisesteder, kantiner og hoteller. Fellesforbundet var parat til å ta 2.348 ansatte ut i streik.

Meklingsrunden som nå har ført til enighet, var den tredje for Fellesforbundet siden sist helg. De to andre, for frontfagene og byggfagene, kom først i havn mange timer på overtid.

Oppgjørene i hotell- og restaurantnæringen har de siste årene vært spesielt problematiske på grunn av lønnsnivået i næringen.