Fredag annonserte Sparebanken Vest at de setter ned fastrentene, men ikke den flytende. De øvrige norske storbankene sitter fortsatt og ser på hverandre uten å sette ned renten som følge av Norges Banks rentekutt i forrige uke.

Bruk forbrukermakt

— Mens bankene tydeligvis sitter og vurderer hva som er best for dem, bør norske forbrukere ikke sitte stille, men forhandle med banken om lavere rente. Det er nå kundene kan utøve forbrukermakt, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Så langt er det bare Sparebank1 Østfold Akershus som har satt ned den flytende renten etter Norges Banks rentekutt.

NETT_Rentegapet.jpg

Flere forhold

Sparebanken Vest tilbyr tre års fastrente til 2,85 prosent. Fem års rente blir 3,1 prosent, mens åtteårsrente settes til 3,6 prosent.

— Vi har en kontinuerlig vurdering av våre utlånsrenter og har valgt å avvente markedet til nå, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.

— Hvorfor setter dere ikke ned den flytende renten?

— Vi ser dette samlet i forhold til hvilke produkter vi har. Fastrentelån har en annen type finansiering, derfor har vi valgt å sette disse ned.

Vurderer og vurderer

— Vi kan generelt ikke si noe om hva vi kommer til å gjøre med rentene. Men vi vurderer markedet løpende. DNB har som utgangspunkt at våre betingelser skal være konkurransedyktige, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

Statistikken viser at gapet mellom den norske pengemarkedsrenten og den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene bare har vokst de siste årene. Med siste ukes rentenedsettelse er utlånsmarginen blitt enda større. Denne uken har pengemarkedsrenten kommet ned rundt 1,4 prosent, samtidig som utlånsrentene til bankene opprettholdes.

I Skandiabanken er det heller ikke noen signaler om rentenedsettelse.

— Det offisielle svaret er at vi vurderer fortløpende om vi har riktig pris, skriver kommunikasjonssjef Leif Kjartan Bjørsvik i en e-post.

Det norske lånemarkedet til husholdninger er på om lag 2300 milliarder kroner. Et kvart prosentpoeng på denne lånemassen utgjør nesten seks milliarder rentekroner på årsbasis.