En talskvinne for den spanske regjeringen sier at hun ikke vet om noen slik kunngjøring. Men ifølge de to EU-tjenestemennene, som ikke er navngitte, skal eurogruppen samles lørdag for å diskutere detaljene i saken.

— En kunngjøring er ventet lørdag ettermiddag, sier de to. I tillegg bekrefter en tysk kilde saken, ifølge Reuters.

Torsdag sa lederen for eurosonens finansministre, Jean-Claude Juncker, at eurosonen vil tilføre Spanias kriserammede banker mer kapital dersom spanjolene ønsker det.

Spania har tidligere holdt hardt på at de ikke ønsker å be om en krisepakke på linje med den Irland, Portugal og Hellas har fått, for å hente inn kapital til bankene. Det vil være ydmykende, og det vil hefte tøffe vilkår til pengene.

I stedet vil spanske myndigheter at eurogruppes permanente krisefond (ESM), som er på plass om få uker, skal sprøyte penger inn i den spanske banksektoren.

Tysk nei

Dette blir imidlertid avvist av Tyskland, som står fast på at det bare er regjeringer som kan be om hjelp fra krisefondet.

Torsdag ble Spanias kredittverdighet nedgradert med tre trinn fra A til BBB av kredittvurderingsbyrået Fitch. Nedgraderingen skyldes den alvorlige bankkrisen i landet, økt gjeld og det faktum at landet er i resesjon.

— Dersom Spania ber om støtte til banksektoren, vil vi selvsagt hjelpe til, sa Juncker samme dag. Han understreket imidlertid at det er for tidlig å spekulere på hvor stor en eventuell økonomisk hjelp vil være.

Renten øker

Spania lyktes med å få inn drøyt 2 milliarder euro til statskassen gjennom salg av statsobligasjoner torsdag. Men det ble betraktelig dyrere enn ved forrige auksjon. Det betyr at den spanske statsgjelden blir stadig vanskeligere å betjene.

Spania fikk inn 2,07 milliarder euro, som tilsvarer i overkant av 15,5 milliarder kroner. Spanjolene fikk dermed inn betydelig mer enn ventet, noe som blir sett på som et tegn på at markedet fremdeles har tro på at Spania skal klare å komme seg gjennom bankkrisen.

Renten på spansk statsgjeld med ti års løpetid steg til 6,04 prosent, mens den ved tilsvarende salg forrige gang lå på 5,74 prosent. (©NTB)