Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm stanser oljestreiken. Det ble klart like etter midnatt..

De økonomiske konsekvensene av en lockout var hovedårsaken, opplyser hun til NTB.

— Streiken var lovlig, men konsekvensene av en lockout førte til at vi måtte gripe inn, sier Bjurstrøm. Streiken har pågått siden 24. juni.

Streiken var lovlig, men konsekvensene av en lockout førte til at vi måtte gripe inn. Hanne Bjurstrøm

Streiken har kostet rundt 200 millioner kroner dagen i de 16 dagene den har vart. Dermed var det samlede inntektstapet på rundt 3,2 milliarder kroner.

Arbeidstakerorganisasjonen SAFE varsler at deres medlemmer vil gå tilbake til arbeidet umiddelbart.

På overtid

Bjurstrøm kalte inn partene i konflikten til møte klokken 23.30. Fra midnatt tirsdag var det varslet full lockout på norsk sokkel., men 10 minutter på overtid i forhold til den varslede lockouten, meldte Bjurstrøm at hun stanser konflikten med øyeblikkelig virkning.

Ellers hadde 6.500 arbeidere blitt utestengt fra arbeidet.

Etter at varselet om lockout kom forrige uke, kalte Bjurstrøm partene inn til et møte der hun anmodet dem om å finne en løsning. Hun understreket tydelig at det er partene selv som har ansvaret for å ordne opp i den situasjonen som har oppstått.

Samtalene brutt

Partene gjorde et nytt forsøk på forhandlinger i helgen, men etter 13 timer ved forhandlingsbordet, ble samtalene brutt søndag morgen. Det har vært ventet at regjeringen ville gripe inn før lockouten ble et faktum av med henvisning til at vitale samfunnsinteresser er truet.

Mandag hadde sokkelstreiken vart i 16 dager. Ifølge Oljeindustriens Landsforening har streiken hittil kostet 3 milliarder kroner.

Fagforeningene kjemper for å få avtalefestet en pensjonsordning fra fylte 62 år, en gavepensjon som kom på plass under lønnsoppgjøret i 1998. Oljeprisen steg mandag, i påvente av den varslede nedstengningen av norsk sokkel. Prisen på nordsjøolje steg med 68 cent til 98,87 dollar fatet i ettermiddagshandelen.

Hva synes du om streiken og utfallet? Diskuter under: