• VETRLIDSALLMENNINGEN: Hver sommer hoper trafikkproblemene seg opp her. Sjåførene strever med å være på plass når turistgruppene deres kommer ned fra Fløyen, mens trafikken durer forbi og både busser og personbiler feilparkerer på begge sider av veien. FOTO: RUNE SÆVIG

Turistbussene får ny parkeringsplass

Mandag åpner en ny parkering for turistbusser på Festningskaien. Det skal bøte på trafikkorken på Vetrlidsallmenningen.