Minst en halv milliard kroner gikk med til å utvikle datasystemet iTrade før Statoil-ledelsen bestemte seg for at systemet likevel ikke hadde livets rett like før systemet skulle tas i bruk, skriver Stavanger Aftenblad.

Da hadde et stort antall innleide konsulenter og Statoil-medarbeidere jobbet med prosjektet i rundt fem år.

Systemet skulle håndtere Statoils handel med råolje og produkter. Nå skal Statoil-traderne i stedet fortsette sin virksomhet med det sitt gamle IT-opplegg som ble utviklet av selskapet på begynnelsen av 1990-tallet.

— Varslet tidlig om farene

Allerede tidlig i prosessen skal ansatte som skulle bruke det nye systemet, ha gitt uttrykk for at de oppfattet iTrade-løsningene som tungvinte og lite brukervennlige.

Først svært kort tid før systemet skulle tas i bruk så de ansvarlige for prosjektet at problemene var vanskelige å komme rundt. Da var det også klart at systemet ville være svært dyrt å drifte, får Aftenbladet opplyst fra kilder som ønsker å være anonyme.

Vil ikke kommentere

Pressetalsmann Morten Eek i Statoil sier at det nye systemet hadde begrensninger oljegiganten ikke var klar over.

— Beslutningen kom etter en totalvurdering. I løpet av prosessen oppdaget vi at det lå noen begrensninger i det nye systemet som vi ikke var klare over. Det ble klart at det nå finnes muligheter for å oppdatere vårt gamle system som ikke eksisterte da iTrade-arbeidet tok til, sier Eek.

- Hvor store beløp hadde dere brukt før dere skrinla prosjektet?

— Jeg ønsker ikke å kommentere tall, hverken på hvor mye dette har kostet eller hvor mange som har vært med og jobbe på prosjektet. Men jeg kan bekrefte at både egne ressurser og eksterne konsulenter har vært involvert i arbeidet, sier Eek.

Ingen spor etter prosjektet

Han vil heller ikke kommentere Aftenbladets opplysninger om at brukerne tidlig sa fra om at de oppfattet det nye IT-produktet som lite brukervennlig.

- Er dette pinlig for Statoil, som skal ligge i front når det gjelder teknologiske nyvinninger?

— Jeg vil ikke bruke ord for å karakterisere prosessen, sier Eek.

Statoil har aldri meldt offentlig at iTrade-prosjektet ble skrinlagt etter at selskapet hadde svidd av hundrevis av millioner på å tilpasse systemet i bedriften. På Statoils åpne hjemmeside finnes heller ingen spor etter det nye IT-systemet for Statoils trading-virksomhet.

Søk på internett avslører imidlertid at en rekke datakonsulenter både i Norge og internasjonalt har oppgitt i sine CV'er å ha jobbet med iTrade-prosjektet de siste årene.