Gjør deg klar for endringer i flyreisen fra Gardermoen.

Om litt over en måned skal en betydelig del av innenrikstrafikken flyttes fra dagens hovedterminal til en ny pir, som er under bygging. Nybygget skal tas i bruk 1. september.

Men den nye bygningen får kort levetid. Etter snaue fem års bruk skal den jevnes med jorden.

- Det har hele tiden vært forutsetningen at dette bare er et midlertidig bygg, sier administrerende direktør Nic. Nilsen ved Oslo Lufthavn til Aftenposten.

Dobler arealet

Den nye terminalbygningen, som i prosjektet kalles Pir Syd, blir reist i forbindelse med at Oslo Lufthavn nå har satt i gang en gigantisk utvidelse, som gjør at Gardermoen skal kunne ta imot opptil 28 millioner passasjerer, mot dagens 22 millioner i året.

I byggeperioden er det behov for en utvidelse for å ta imot den jevnt voksende passasjermengden.

Det er på den bakgrunn flyplassen utvider terminalområdet midlertidig med en pir som skal knyttes til dagens hovedterminal med en 250 meter lang gangbro.

Men når den store flyplassutbyggingen er ferdig om fem år, vil flyplassens kapasitet være så stor at det da ikke lenger vil være behov for å ha nybygget.

Slipper bussing

Nilsen sier at hensikten med å bygge Pir Syd har vært å slippe å måtte ty til en omfattende bussing av passasjerene fra terminal til fly, noe både flyplassen og flyselskapene har vært enige om bør unngås.

- Løsningen har da blitt at vi skal reise et midlertidig bygg som tar unna for trafikkveksten som vi får nå.

- Noen vil innvende at det er galskap å rive et fullt brukbart bygg som har kostet 160 millioner kroner?

- Klart det kan reises spørsmål ved å fjerne bygningsmasse som bare er fem år gammel når det skal vekk, og er det mulig å finne annen anvendelse for det, ville vi vært glade for det. Men vi ser at det ville ha kostet like mye å busse folk til og fra flyene i fem år, sier Nic. Nilsen.

Enkel løsning

Nilsen sier at den nye Pir Syd vil bli utstyrt relativt enkelt, med det for øyet å kunne løse et akutt behov.

- Det vil ikke bli marmor på gulvene, for å si det slik. Inne vil det være alt det utstyret som er nødvendig for å ta imot og sende av gårde fly, selvsagt også med venteområder for passasjerene. Det blir ikke egne gangbroer ut mot de åtte gatene, folk blir henvist til å bruke trapper. Det blir heis for dem som er avhengig av det. Det vil heller ikke bli noe særlig med serveringstilbud. Kanskje får vi etter hvert en kafé der inne, men det er alt, sier Nilsen.

Etter fem år, i 2017, skal den store utvidelsen være ferdig, og Oslo Lufthavn kan da tilby de reisende en av Europas flotteste og mest moderne flyplasser. Da er Pir Syds liv over.

- Dette må Avinor forklare godt

Lederen for Stortingets transportkomité, Knut-Arild Hareide (KrF) stiller seg meget undrende til løsningen Avinor har valgt på Gardermoen.

- Dette må Avinor ha en meget god forklaring på, sier Hareide til Aftenposten.

Han sier at det virker spesielt at man skal bruke så mye penger på et bygg som ikke skal ha noen funksjon i fremtiden.

- Jeg avventer en redegjørelse fra selskapet før jeg ser om det blir naturlig å forfølge saken politisk, sier Hareide.

Han understreker at han ikke kjenner detaljene rundt utbyggingen, men sier at det virker veldig spesielt at det skal være nødvendig å rive bygget:

-  Jeg har forståelse for at selskapet har behov for å sikre seg ekstra kapasitet i utbyggingsperioden. Men Avinor kan jo ikke være helt sikker på hvordan trafikkutviklingen vil bli i årene fremover. Kanskje kan det bli bruk for bygningen for å ta unna trafikkveksten i fremtiden?

Det kan jo heller ikke utelukkes at bygningsdelene kan benyttes til utbygginger ved andre flyplasser, sier han.