Det var Danmarks arbeidsminister Mette Fredriksen som nylig kom med den krasse uttalelsen i danske medier.

I Danmark er ledigheten høy (7,8 prosent i desember), og mediene har de siste par ukene debattert hvor høye forventninger høyt utdannede kan ha til sin første jobb.

Samtidig sier en av fire danske arbeidstagere at de føler seg overkvalifisert til jobben sin, viser en undersøkelse fra Eurofound, skriver Politiken.

Relevant jobb

Norge har ikke like høy ledighet, men kompetansedirektør Are Turmo i NHO mener mange nyutdannede også i Norge kan få problemer med å finne en relevant jobb, og dermed risikere å være overkvalifisert, eller sitte på en kompetanse de ikke får brukt.

— For mange tar en utdanning som ikke er godt nok tilpasset de behovene som finnes i arbeidslivet. I Norge har vi som kjent altfor få som tar utdanning innen realfag og ingeniørfag, sier Turmo.

Trenger flere med fagskole

Ifølge Are Turmo mener ikke NHO at for mange tar høy utdanning. Likevel peker han på at det er problem at mange bachelorgrader ikke er tilstrekkelig relevant for næringslivet.

- Flere og flere tar en bachelorgrad, men i mange tilfeller har graden for svak tilknytning til arbeidslivet. Vi mener bachelorgraden må bli mer yrkesrettet. Samtidig bør flere vurdere fagskoleutdanning som et godt alternativ, sier Turmo.

Alternativ kompetanse

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne sier undersøkelser viser at en høy prosentandel får relevant utdanning i Norge. Han medgir likevel at en del personer med utdanning innen særlig humaniora ikke nødvendigvis får en jobb som er relevant.

- Men jeg vil også kaste ballen til næringslivet. De bør bli flinkere til å ansette personer med alternativ kompetanse. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette kanskje gunstig, men når vi sliter med å rekruttere nok personer med realfag, må man tenke alternativt, sier Aarbakke.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook