Oljeteknologiselskapet Aker Solutions har de siste årene slitt med inntjeningen, og starten på 2011 var utfordrende for selskapet.

Blant annet måtte Aker Solutions skrive ned verdien av Aker Clean Carbon, etter at de ga opp satsingen på CO2-rensing.

Men tallene for fjerde kvartal tegner et bilde av et selskap som ser lys i tunnelen, og resultatet er bedre enn ventet fra analytikerne.

Tjener mer

— Vårt finansielle resultat i fjerde kvartal er et resultat av gode markedsforhold og interne driftsforbedringer. Vi kan se resultatet av noen av de nødvendige endringene vi har implementert, men årsresultatet er fortsatt påvirket av kvalitetsutfordringene vi sto overfor i 2011, sier Øyvind Eriksen, arbeidende styreformann i Aker Solutions, i en børsmelding.

Selskapet leverte et driftsresultat før avskrivninger på 1047 millioner kroner, noe som er en forbedring på nærmere 30 prosent.

Venter kraftig vekst

Gjenom året gjennomførte selskapet en omfattende restrukturering av virksomheten, noe som blant annet innebare å selge ut enkelte forretningsområder.

— Alt i alt ser jeg tallene for fjerde kvartal som et tegn på at vi er på rett spor, sier Eriksen.

I kvartalsrapporten understreker selskapets ledelse at de nå ser for seg en markedsvekst på 12-13 prosent i året.

Det solide resultatet gjør også at styret i Aker Solutions foreslår å øke utbyttet på aksjen til 3,90 NOK.