I dag forkastet Høyesterett anken fra far og sønn som har gått til sak mot Storebrand Bank i forbindelse med låneopptak for å finansiere investering i kjøp av sammensatte spareprodukter.

Bankkundene mente Storebrand underslo informasjon om risikoen. Far og sønn har tidligere tapt både i tingretten og lagmannsretten.

— For tidlig å si

En langt mer omtalt historie er den såkalte Røeggen-saken, der småsparer Ivar Petter Røeggen er i kamp med Norges største bank DNB om lignende spareprodukter.

Med Forbrukerrådet, advokatfirmaet Elden og flere finanseksperter i ryggen skal Røeggen forsøke å overbevise Høyesterett om han har blitt lurt av DnB Nor (nå DNB) til å kjøpe strukturerte spareprodukter med stor risiko.

Saken har tidligere endt med seier for Røeggen i tingretten, men i lagmannsretten kom banken seirende ut.

- Det er litt for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få for Røeggen-saken og andre. Dette er bare én sak som er avgjort i rekken av mange, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland til Aftenposten.no.

Mange venter

Hun viser til at 2000 saker står på vent i Finansklagenemda i påvente av Høyesteretts behandling av Røeggen-saken.

Vi vet at slike produkter har blitt solgt til over 100.000 forbrukere

— Forskjellen mellom denne og Røeggen-saken er at det her er påvist at selve produktene er dårlig belyst. I vår sak har vi brukt noen av landets fremste finanseksperter for å gjennomlyse spareproduktene fullstendig, og alle sider er godt kjent. Vi har bred støtte fra finansiell akademia om at disse produktene aldri skulle vært solgt, sier Flesland.

- Vi vet at slike produkter har blitt solgt til over 100.000 forbrukere, men bare 2000 har klaget dem inn for Finansklagenemda, påpeker Randi Flesland, leder i Forbrukerrådet.
SCANPIX/HEIKO JUNGE

— Så dette gjør deg ikke mindre sikker på at dere har en god sak?- Man kan aldri vite, men vi mener Røeggen-saken er annerledes fordi selve produktene er så godt belyst, sier Flesland.

Høyesterett har tidligere utsatt behandlingen av Røeggen-saken i påvente av dagens avgjørelse.

DNB: - Større mulighet for at saken blir avvist

DNB har også fått med seg dagens avgjørelse. Informasjonsdirektør Thomas Midteide tror Høyesteretts beslutning kan være en styrke for DNBs rolle i Røeggen-saken.

— Det skal bli interessant å se om Høyesterett nå ikke velger å ta opp denne saken, siden denne og vår sak er ganske like, sier han til Aftenposten.no.

- Tror du muligheten nå er større for at det vil skje?

— Ja, det er er den nok, med tanke på likheten mellom sakene, sier Midteide.

- Randi Flesland i Forbrukerrådet mener det er flere ulikheter, blant annet at at det er gjennomført en grundigere analyse av selve produktene til DNB. Hva sier du til det?

Thomas Midteide i DNB er spent på om Høyesteretts avgjørelse i dag vil få påvirkning på Røeggen-saken.

— Det er hennes hypotese. Det blir opp til Høyesterett å avgjøre, sier han.

Ber kundene klage

— Vi vet at slike produkter har blitt solgt til over 100.000 forbrukere, men bare 2000 har klaget dem inn for Finansklagenemda. Vi oppfordrer alle som har kjøpt slike produkter å klage dem inn - og vi håper at vår sak kommer opp for Høyesterett til gode for disse forbrukerne, sier hun.

Advokatfirmaet som representerer Røeggen gjennomgår nå den 25 sider lange domsavgjørelsen for å se om det kan få konsekvenser for deres sak.

— Jeg har foreløpig ikke fått sett gjennom hele dommen, så vi får nesten komme tilbake til det i løpet av dagen, sier Thomas Berge i Advokatfirmaet Elden til Aftenposten.no.