Pengene kommer som en del av Nasjonal transportplan. Det opplyser statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til TV 2.

— Det er et viktig prosjekt. Det bidrar til sikkerhet og fremkommelighet, og det er en stor satsing på kysten, sier statsministeren.

Skipstunnelen skal gjøre seilingen tryggere langs ett av kystens mest utsatte områder, når skip slipper å runde den værharde strekningen ved Stad.

— Nå er vi veldig, veldig glade. Dette har vi ventet på lenge, sier en tydelig fornøyd Randi Humborstad, prosjektleder for Stad skipstunnel.

Håper på mer

Kostnadsoverslaget for hele prosjektet er på 1,56milliarder kroner.

Regjeringen bevilger altså én milliard kroner til skipstunnelen. Det er 600 millioner mindre enn ønsket

— Vi håper det kommer mer penger på bordet etter hvert. Men én milliard er en god start og viser at regjeringen ønsker å satse på dette prosjektet. Det er en betydelig sum, sier Humborstad.

Tidligere har det bare ligget inne en ramme på rundt 200 millioner kroner.

SKIPSTUNNEL: I flere tiår er det lagt planer om en ny rute for at skipene skulle slippe den værharde havstrekningen ved Stad.
FOTO: Fra A til Å reklamebyrå

— Det var småpenger. Dette er mye, mye mer, og veldig positivt, sier Humborstad.

- En fantastisk dag

— Enfantastisk dag. Det største som noensinne har skjedd for Selje, sier OttarNygård, som er prosjekansvarlig for skipstunnelen og ordfører fraTverrpolitisk liste i Selje kommune.

Han er ikke overrasket over tunnelen nå er med i NasjonalTransportplan (NTP).

— Det hadde vi jobbet så målbevisst mot at vi nærmest ventetdet. Men vi er overrasket over at regjeringen har innløst en milliard kroner,sier Nygård.

Nygård vet ennå ikke hvilke tidsperiode milliardenskal brukes, og dermed ikke når det bli oppstart av tunnelarbeidet.

— Deter litt mer underordnet, men jo før jo bedre, sier ordføreren.

— Nåskal vi på hotellet for å feire, sier han.

Vil bli verdens lengste

Siden midten av 1980-tallet er det blitt jobbet med en skipstunnel gjennom Stadhalvøya. Tilhengerne har argumentert med bedre sikkerhet til sjøs og at tunnelen vil gi et løft for næringslivet og være en attraksjon i seg selv.

ILLUSTRASJON: TOR SPONGA

Tunnelens kritikere har pekt på at den har lav samfunnsøknomisk nytte.

— Dette er kjempeviktig for Vestlandet og hele vestlandskysten. Dette er et nasjonalt prosjekt, og det er tror jeg nå at regjeringen har fått øynene opp for. Det vil lime sammen hele vestlandskysten, sier Humborstad.

Hun har ennå ikke fått utfyllende informasjon bevilgningen og dens rammeverk for blant annet igangsettelse.

Teknisk er det ikke komplisert å bygge skipstunnelen. Men lengden er imidlertid rundt 1,8 kilometer, betraktelig lengre enn noen annen kjent tunnel for skipstrafikk.

Snøggbåt fra Ålesund til Bergen

— Sjømatnæringen er spådd en seksdobling innen 2050. Dette vil føre til økende kysttrafikk og bedret infrastruktur, noe skipstunnelen bidrar til. Man er også avhengig av skipstunnel for å få mer gods over fra vei til sjø, sier Humborstad.

— Dessuten er sikkerhet sterkt i fokus. Sikkerhet for fiskerne og tryggheten langs kysten.

Skipstunnelen sikrer også snøggbåtrute fra Ålesund til Bergen.

— Det viser hvor store ringvirkninger det vil ha for denne regionen og vestlandskysten. Snøggbåtrute er umulig uten Stad skipstunnel.

Stad skipstunnel vil være verdens største, og kanskje eneste i sitt slag. Det alene vil trekke en viss mengde turister, mener konsulentene.

- Ikke behov for den

Med regjeringens ferskeløfter om fergefri E39, er behovet for Stadsskipstunnelen sterkt redusert,mener forskningssjef på Transportøkonomisk institutt, Lasse Fridstrøm.

— Kyststamveien vil gi eneffektivisering av transporten. Det vil føre til at en god del gods overføresfra sjø til vei, sier Fridstrøm.

I forrige uke uttalte han tilNRK Sogn og Fjordane uttalte at det er «dårlig samferdselspolitikk å byggebegge disse prosjektene», altså både fergefri E39 og Stadsskipstunnelen.

— Å si at E39 gjør skipstunnelen overflødig, erkanskje å ta litt hardt i, men trafikkgrunnlaget for tunnelen vil bli sterktredusert.

I fremtiden tror han detaller meste av stykkgod, ferdigvare og transport av mindre kolli vil gå påasfaltert vei, mens sjøveien stort sett vil transportere tyngre bulk, som grusog stein.

Hva synes du om planene? Bruk kommentarfeltet under!

TURISTATTRAKSJON: Hvis den noen gang blir bygget, vil Stad skipstunnel være verdens største, og kanskje eneste i sitt slag. Det alene vil trekke en viss mengde turister, mener konsulentene. ILLUSTRASJON: TOR SPONGA