• - Vi er ikkje vane med ei så tidleg interesse for fritidseigedommar, seier Jan Audun Lutro i meklarhuset Rele. FOTO: Frå salsprospektet i 2008

Ventar på tvangssalet

Bergensarar står klare for å slå kloa i fritidseigedommane i Godøysund.