• ØKTE RAMMENE: Staten skal ha sagt seg villig til å øke rammene med 400 og 450 millioner kroner.

Bøndene ble enige med staten

Norges Bondelag er enige med staten i årets jordbruksoppgjør. Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) presenterer forhandlingsresultatet 14.30