Aker Solutions la fredag morgen frem resultatet for første kvartal 2011. Selskapet kan vise til driftsinntekter på 12 milliarder kroner for de tre første månedene i år.

Driftsresultatet endte på 1,6 milliarder kroner, mens analytikerne hadde forventet en klart lavere resultat på 884 millioner kroner.

Resultatet per aksje ble på 12,19 kroner, mot bare 2,36 kroner i samme kvartal i 2010.

Klar for børsen i juli

Kjell Inge Røkkes oljeserviceselskap har vært gjennom en omfattende omstrukturering. Styreformann Øyvind Eriksen er fornøyd med omorganisering som han sier har gått etter planen og snart er ferdig.

Kværner-navnet gjenoppstår når Akers Solutions i løpet av våren skiller ut deler av virksomheten. Det nye selskapet skal bli et såkalt EPC-selskap, en totalleverandør av ingeniør— og byggetjenester i olje- og gassindustrien.

Børsnoteringen av nye Kværner er planlagt å skje i juli på Oslo Børs.

— Solide resultater i første kvartal og inntekter fra salg av eiendeler har gitt oss en kontantbeholdning på 1 milliard kroner, sier Eriksen i en børsmelding.

Mange ordre

Aker Solutions kan vise til en ordreinngang på 17 milliarder kroner og de har nå en ordrereserve på hele 55,3 milliarder kroner.

- Nå er neste fase å forvalte våre ressurser riktig, bygge kapasiteten og levere som lovet, sier Eriksen.

Kjell Inge Røkkes selskap Aker ASA er den største eieren i Aker Solutions. Staten er nest største eier.

Les også: