Fredag begjærte treforedlingsbedriften oppbud i Eiker, Modum og Sigdal tingrett, skriver Drammens Tidende.

Fabrikken har gått med underskudd i flere år og siste offisielle regnskap fra 2011 viser et underskudd på 27,5 millioner kroner. Året før var underskuddet 9 millioner kroner.

Omsetningen har også gått ned og var i 2011 på 228,5 millioner kroner. Det var 23,3 millioner mindre enn året før.