— Saken gjelder mistanke om brudd på det såkalte kartellforbudet i EØS-avtalens artikkel 53. Dette kan gi bøter på opptil 10 prosent av foretakets omsetning foregående år, sier EU- og konkurranserettsekspert Øyvind Andersen i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Statoil hadde i fjor en omsetning på vel 700 milliarder kroner.

- Alvorlig økonomisk kriminalitet

— Det fremgår at EU-Kommisjonen har mistanke om at Statoil har samordnet sine priser med andre selskaper. Dette regnes som alvorlig økonomisk kriminalitet, sier advokat Andersen.

Microsoft er blant selskapene som har fått gigantbøter som følge av brudd på EUs konkurranseregler, men det er sjeldent at det gis bøter som tilsvarer 10 prosent av omsetningie.

Kalles «dawn raid»

EFTAs overvåkningsorgan ESA, assistert av det norske Konkurransetilsynet, foretok i dag det som på engelsk kalles «dawn raid» — en razzia ved morgengry - ved Statoils hovedkontor i Stavanger. Razziaen ble gjort på vegne av EU-Kommisjonen.

— Dette er en relativt dramatisk begivenhet, sier professor og daglig leder ved Senter for europarett, Fredrik Sejersted. Han viser til at det hittil bare har vært ti tilfeller der Kommisjonen har truffet fellende vedtak i saker som angår norske bedrifter.

Granskes i Brussel

Andersen opplyser at det trolig er gjort store beslag av dokumenter og digitalt materiale under den gjennomførte bevissikringen, og at dette materialet så vil bli nøye gransket av Kommisjonen i Brussel.

— Det vil trolig ta minst ett år før det skjer noe mer. Dersom Kommisjonen konkluderer med at det er grunn til å gå videre med saken, vil de komme med et varsel om bot. Deretter vil det eller de varslede selskapene få anledning til å komme med sine tilsvar både skriftlig og muntlig.

Store summer på spill

Holder Kommisjonen fortsatt fast ved at det er begått brudd på konkurransereglene, kan den ilegge bøter. I så store saker som det her er snakk om, med store summer på spill, er det helt vanlig at selskapene anker saken inn for EU-domstolen. I så fall vil det ta minst tre til fem år før saken er i mål, sier Andersen.

Han sier Kommisjonen legger listen nokså høyt for å gjøre noe så drastisk som å foreta en razzia.

— Slike beslag krever at det er rimelig grunn til å tro at det er foregått noe ulovlig, sier han.

Sentral regel i Roma-traktaten

Professor Sejersted opplyser at bestemmelsen som Statoil er mistenkt for å ha brutt, er en av de to sentrale hovedreglene i EUs konkurranserett.

— Den har stått i Roma-traktaten siden 1950-tallet, og ble en del av EØS-avtalen da den trådte i kraft i 1994.

Kontrollen som ble utført hos Statoil i dag, gjaldt også et mulig misbruk av "potensiell dominerende stilling" hos en annen av partene som er mistenkt for ulovlig prissamarbeid. Dette forholdet dreier seg om et eventuelt brudd på EØS-avtalens artikkel 54, som er den andre av de sentrale hovedreglene i EUs konkurranserett.