Lørdag satt drosjesvindler Mohammed Aslam på et fly på vei mot Europa eskortert av to norske sivilkledde politifolk, og vil trolig lande i Oslo søndag morgen. Han har vært på rømmen i fire år etter han ble dømt for drosjesvindel for fire år siden. Nå er han utvist fra Pakistan fordi han har oppholdt seg i landet ulovlig.

USA-metoder

Nå tordner Solbø mot norske myndigheters metoder for å få Aslam ut av Pakistan og til Norge.

— Det virker som om målet helliger middelet i denne saken. Oppførselen til Norge kan sammenlignes med USAs aksjon for å ta Osama bin Laden i Pakistan, men da hadde de tross alt en hel verden i ryggen, sier Solbø.

Advokaten mener det har gått så mye prestisje i denne saken at Norge har vært villig til hva som helst for å få Aslam hit til soning og ny rettssak, og hevder at metodene er irregulære.

Overkjøring

Solbø mener norske myndigheter hever seg over pakistansk lov og internasjonale menneskerettigheter.

— Dette er ikke hjemlet i pakistansk rett. High Court har sagt at han ikke kan uttransporteres uten at det er dekning for det i landets rettssystem. Aslam har en rekke saker gående i det pakistanske rettssystemet som norske myndigheter faktisk har satt i gang. Disse saken skulle vært ferdig etterforsket der, og han skulle eventuelt ha sonet sin straff i Pakistan før han ble sendt ut, sier Solbø.

Frivillig hjemreise

- Du har tidligere sagt at Mohammed Aslam gjerne vil komme frivillig til Norge for å sone?

— Ja, men jeg har sagt mer. To års dom skal han sone. I en ny sak er vi interessert i å forhandle med norske myndigheter. Dette må få følger for en ny rettssak mot Aslam. Hans menneskerettigheter er krenket. Hvordan kan man tillate seg å bryte pakistansk rett på pakistansk jord? spør Solbø.

Krever UD-svar

Torkjell Solbø vil be om en redegjørelse fra Utenriksdepartementet i denne saken.

— Man ville ha en utlevering av Aslam. Da man skjønte at dette ville trekke i langdrag, valgte man istedenfor å legge til rette for en utvisning, mener Solbø.

At Aslam nå har uoppgjorte saker i Pakistan synes Solbø er alvorlig.

— Han vil få problemer når han kommer tilbake til Pakistan.

Tillit til Pakistan

Politiadvokat Ragnvald Brekke leser dommen fra High Court i Islamabad helt annerledes enn Solbø. Og han tror pakistanske myndigheter vet hva de gjør i denne saken.

— Dommen er klinkende klar på at det åpnes for utvisning under forutsetning av at regelverket følges. Vi må forholde oss til Pakistans innenriksdepartement og High Courts avgjørelse. Et annet land har besluttet å utvise en norsk statsborger. Vi forutsetter at de har fulgt sine egne regler på området, og har ingen grunn til å betvile det. Aslam nådde ikke frem med sine anførsler da saken ble behandlet for annen gang i samme rettsinstans, sier Brekke.