«Har aldri sett meir graverende forhold. Ulovlig innleige i fleng når det gjeld boreledere og prosjektpersonell.»

Dette står skrevet i anmeldelsen som Rogaland politidistrikt nylig mottok. Personen anmelder Statoil ved konsernsjef Helge Lund, sjef for Teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum, og personalsjef Magne Hovden for grovt brudd på arbeidsmiljøloven. Lovbruddet er knyttet til ulovlig innleie av arbeidskraft, skriver Aftenbladet.no.

Anmelderen har skrevet under med et svært vanlig norsk etternavn, og med en initial i stedet for fornavn. Politiet vurderer derfor anmeldelsen som anonym.

Uvanlig

— Jeg har ingen kommentar på nåværende tidspunkt. Det er få opplysninger i denne anmeldelsen. Vi skal nå vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Ole Johan Røykenes, leder av Nordsjø- og miljøseksjonen ved Rogaland politidistrikt til aftenbladet.no.

Han påpeker at dette er en uvanlig anmeldelse.

Informasjonssjef i Statoil, Bård Glad Pedersen, har følgende kommentar på anmeldelsen:

- Statoil er selvsagt opptatt av å følge arbeidsmiljøloven i vår virksomhet. Vi kan ikke se at vi har mottatt noen henvendelse fra politiet om denne saken, men vil selvsagt gi dem den informasjon de eventuelt vil etterspørre. Vi kan ikke kommentere ytterligere uten å kjenne det konkrete innholdet i saken det vises til, sier han.

Anmelderen oppgir at han også har sendt kopier av brevet til Petroleumstilsynet (Ptil) og fagforeningen Tekna.

— Vi har en policy på at vi ikke kommenterer anonyme varsler av denne typen, sier pressekontakt i Ptil, Øyvind Midttun.

Tekna:- Rart

Teknas hovedtillitsvalgt i Statoil, Ingrid Di Valerio, kjenner ikke til brevet og synes anmeldelsen virker noe merkelig.

— Alle har lov å skrive det de vil, men jeg synes at personen kunne skrevet under med navn og vært mer konkret. Når man vil ta opp et problem er det best først å kontakte lokale tillitsvalgte. Det er også rart at det sendes til politiet. Ting som går på arbeidsmiljøloven skal sendes til Ptil om det gjelder sokkel, eller Arbeidstilsynet om det gjelder land, sier hun.

Ifølge Di Valerio sirkulerer det fra tid til annen lignende anonyme, lite konkrete brev rundt i Statoil-systemet.

— Statoil har jevnlig fokus på innleid arbeidskraft, og at man over tid konverterer innleide til fast ansatt, sier hun.