Mener penger trumfer kvalitet

Jussprofessor ved UiB, Jan Fridthjof Bernt, sier at et for stort fokus på økonomi går på bekostning av kvaliteten.