I oktober deltok 35 land i aksjonen «Athena III». Det var en felles toll— og politioperasjon rettet mot smugling av valuta. Ifølge Tollvesenet avdekket tollerne i Norge i løpet av en uke forsøk på smugling av over seks millioner kroner, skriver bt.no..

Ante at noe var galt

Aksjonen førte til 107 beslag. Det ble avdekket forsøk på å smugle valuta i alle seks tollregioner. Ni av valutasmuglingene er anmeldt til politiet.

Det største enkeltbeslaget ble gjort på Bergen lufthavn Flesland.

17. oktober skulle en utenlandsk mann reise med fly fra Bergen lufthavn til Polen. Han hadde sjekket inn bagasjen på vanlig måte. Tollerne ante at noe var galt.

— Skjer sjelden

— Vi tok ham til side og kontrollerte bagasjen hans. I kofferten hans fant vi 692.000 kroner, sier Øyvind Hafsøe, avdelingssjef for grensekontroll i tollregion Vest-Noreg, til bt.no.

Pengene lå i en plastpose sammen med klær. Hafsøe sier det er svært sjelden man gjør så store beslag av valuta på vei ut av landet.

— Dette er et stort beslag, men regelmessig brytes reglene om deklaringsplikt. Det vil si at den reisende ikke registrerer valutaen som føres ut av landet. Det er gjerne mindre summer. I slike tilfeller ilegges en avgift på 20 prosent av beløpet, svarer Hafsøe.

Pågrepet

— Noen ganger gjør vi beslag der det er grunn til å tro at pengene stammer fra kriminell virksomhet. Da varsler vi politiet, fortsetter han.

Da det ble klart at det lå 692.000 kroner i mannens koffert, kontaktet tollerne politiet.

Mannen ble straks pågrepet og satt i arrest. Han ble så avhørt og fremstilt for varetektsfengsling, får bt.no opplyst.

- Alvorlig forbrytelse

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse sier at de ni anmeldte sakene viser at det er en sammenheng mellom valutasmugling og kriminalitet.

— Valutasmugling er ikke «bare penger», men en alvorlig forbrytelse, fordi en stor del av kontantene som smugles stammer fra svart økonomi og organisert kriminalitet, blant annet narkotikahandel. Klarer vi å bekjempe valutasmuglingen og inndra pengene, retter vi et kraftig slag mot denne kriminaliteten, uttaler Røse på Tollvesenets nettside.

Der heter det at tollmyndighetene også samarbeidet med skattemyndighetene under «Athena III». I forbindelse med aksjonen ble det avdekket tilfeller hvor det mistenkes trygdesvindel, og et ubetalt skattekrav på nær 200 000 kroner ble innkrevet.

Maks. 25.000 kroner

De tre siste årene har Tollvesenet hvert år avdekket forsøk på smugling av mellom 50 og 60 millioner kroner.

Har du med deg mer enn 25.000 kroner i kontanter inn eller ut av Norge, må du deklarere beløpet til Tollvesenet. Gjør du ikke det, og blir tatt må du betale et gebyr på 20 prosent av hele summen.

Dersom tollerne mistenker at pengene stammer fra kriminalitet, kan de inndra hele beløpet og anmelde smuglingsforsøket til politiet, opplyser Tollvesenet til bt.no.