Men han erkjenner at han kan ha «nevnt» Sandvik under en gjennomgang av mange hundre andre som hvert år vurderes som styrekandidater i de 22 statlige selskapene Næringsdepartementet forvalter på vegne av fellesskapet.

— Jeg har i løpet av tre år som næringsminister aldri vært i nærheten av å oppnevne noen til noe styre, der habilitet har vært noe problem, sier Giske.

Næringsministeren deltok onsdag, som en av mange statsråder, i Stortingets spørretime. Etter å ha svart på et spørsmål fra Venstres Borghild Tenden om revisjonsplikt, var han tilgjengelig for pressen i Vandrehallen. Der var det helt andre spørsmål som ventet.

Spilt inn

— Det kan godt hende at Sandviks navn ble spilt inn av oss, men det er langt fra TV 2s versjon om at jeg krevde styreplass for ham. Det er absolutt usant. Vi jobber ikke på den måten. Det ligger ingen inhabilitet i det å vurdere mange navn, sier Giske.

Han avviser påstandene fra opposisjonen og oppslagene i mediene om at dette kan oppfattes som kameraderi.

— Nei, det er ikke riktig. I de 22 selskapene som vi har forvaltningsansvar for, har jeg ikke en eneste sosial omgangsvenn, ingen som står meg så nær at habilitetsspørsmål oppstår, sier Giske.

Han gjentar igjen og igjen at Sandvik kan ha vært en av mange som ble vurdert til en styreplass, men kaller det «en helt normal prosess».

— Påstanden om kameraderi mangler et helt vesentlig element, nemlig en kamerat. Påstanden faller på steingrunn, sier Giske.

Ulike saker

Næringsministeren tar for seg sak for sak.

— I Entra-saken erklærte jeg meg inhabil og holdt meg unna i et halvt år. I Telenor-saken påstår anonyme kilder at jeg har krevd styreplass, det er usant. Og så er det Kongsberg-saken. Det er jo ingen avsløring. LO-leder Roar Flåthen kom inn i vår, og saken ble omtalt da, sier Giske.

Han legger ikke skjul på at han som næringsminister ønsket Flåthen inn i styret og sier dette er helt legitim utøvelse av eiermakt.

— Jeg finner det helt greit at vi har meninger om hvem som skal sitte i styret. Dette er mer en politisk kamp, der noen er uenige i valget og kandidatens partibok. Men Flåthen står vi hundre prosent bak, sier næringsministeren.

Han tar gjerne en diskusjon om partibok og utnevnelser.

— Men da må man få med seg at Børge Brende er styreleder i Mesta og sitter i Statoil-styret, at Else Bugge Fougner er oppnevnt som styreleder i Eksportkreditt Norge og også sitter i styret i Aker Holding og at Eldbjørg Løwer er nestleder i styret i Nammo. Hvis vi tar med hele bildet, er det ganske mange med en annen partibok enn Arbeiderpartiets, sier Giske.