Tallene fra bransjeorganisasjonen Energi Norge viser at norske kommuner og fylkeskommuner i årene fremover må regne med mindre inntekter fra kraftselskapene. Det er forventet at strømprisene fortsatt vil holde seg på et lavt nivå, skriver Adresseavisen.

— Kraftnæringens evne til å gjennomføre investeringer og skape nye verdier for eierne, vil over tid bli svekket. Dette påvirker selvsagt også nettselskapenes evne til å investere, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Kraftbransjen står foran milliardinvesteringer blant annet i linjenettet. 150 milliarder kroner er antydet som investeringsbehov de neste ti årene. I tillegg kommer krav fra myndighetene som vil koste 15- 20 milliarder kroner.

Kommuner som eier kraftselskap, må innstille seg på at utbyttefesten nå er over, og direktør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må innstille seg på en ny virkelighet.

— Det må bli slutt på den aggressive utbyttepolitikken, sier han.