• Jeg er overrasket over ordbruken til Trine Skei Grande. Når hun syns det er kvalmt å kjempe for sykepenger, rammer hun ikke bare LO, men alle arbeidstagerorganisasjonene, sier arbeidsministeren.

Skei Grande gikk på lørdagens landsstyremøte kraftig ut mot LO, fordi hun mener LO ikke bryr seg om de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende.

— Jeg blir kvalm når de i LO snakker om brutalisering av arbeidslivet. De praktiserer millimeterrettferdighet for sine egne medlemmer, men bryr seg ikke om de enorme urettferdighetene i det norske, sosiale sikkerhetsnettet, sa Venstre-lederen blant annet.

Skei Grande vil ha sykepenger til selvstendig næringsdrivende og oppmyking av regler om permitteringer og midlertidige ansettelser.

— Hun skyver LO foran seg. Sannheten er at hele fagbevegelsen støtter forbudet mot midlertidige ansettelser, så hun henger jo ut både Unio, YS og Akademikerne også, kommenterer Huitfeldt.

Hun minner om at Venstre også har lagt seg ut mot fagbevegelsen ved å forslå kutt i sykepenger og ventetid før utbetaling av dagpenger.

Venstres nådeløse omtale av de rødgrønnes "såkalte aktive næringspolitikk" og Regjeringens nyskapingsinnsats som "de tapte muligheters år", faller også arbeidsministeren tungt for brystet.

- Jeg er spent på hvilke forslag hun går svanger med siden hun er så kvalm. Ingen har gjort mer for gründerne enn oss, sier Huitfeldt, og lister opp:

Fødselspenger for næringsdrivende, fjernet revisjonsplikten og redusert kapitalkravet for små selskaper.