Kontrakten med Forsvarets Logistikkorganisasjon inkluderer også en opsjon for ettårig forlengelse i ytterligere tre år. For de to første årene har kontrakten en antatt verdi på 150 til 200 millioner kroner.

Arbeidet vil i hovedsak bli gjennomført på Marinens hovedbase på Haakonsvern like utenfor Bergen, skriver Bergen Group BMV i en pressemelding.

— Denne kontrakten representerer en ny og viktig milepæl i Bergen Group sin langsiktige strategi om å videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet knyttet til komplekse maritime prosjekter, sier konsernsjef Terje Arnesen i Bergen Group.