Informasjonen ble gitt tirsdag kveld. Også det finske strålevernet er informert om resultatene av undersøkelser av lekkasjer fra Talvivaaragruven. Finlands regjering ble også informert.

Ifølge artikler på den finske kringkastingen YLEs hjemmesider dreier det seg først og fremst om mengder av aluminium, men også uran og kadmium samt mindre mender bly og kobber.

Situasjonen skal ikke være farlig for mennesker, men myndighetene fraråder å fiske i elver og sjøer i nærheten. Det er ventet fiskedød i området.

Den finske Strålsäkerhetscentralen sier at innholdet av uran i Lumijoki er så stort at vannet ikke kan brukes som drikkevann. (©NTB)