I dag ble det kjent at SAS har iverksatt en beredskapsplan i tilfelle selskapet havner i en akutt situasjon. Pilotene har fått beskjed om å tanke opp flyene slik at de har nok drivstoff til å fly hjem igjen fra ulike destinasjoner og de ansatte får beskjed om å ta med kontanter på jobb slik at de kan klare seg selv. Samtidig pågår intense forhandlinger mellom ledelsen og de ansatte. Siste nytt derfra er at forhandlingene går «veldig dårlig».

Professor ved NHH, Frode Steen, beskriver tiltakene som SAS har iverksatt som overraskende dramatiske.

NHH-professor Frode Steen mener beredskapsplanene som SAS har iverksatt er overraskende dramatiske.
Jon Hauge

— Tiltakene virker unødvendig dramatiske, men det er slik at ledelsen har veldig god grunn til å signalisere at dette er nå, eller aldri. SAS har et veldig sterkt behov for å signalisere aloveret for sine ansatte og er nok derfor veldig tydelige i sine signaler. Dette er et spill mellom eiere, ledelse og de ansatte, sier Steen.

Neppe konkurs i morgen

Han understreker at om partene ikke kommer til enighet i dag så går neppe SAS konkurs i morgen.

- Det som er problemet er hvordan eierne og långiverne vil forholde seg til for lave kostnadreduksjoner. Eierne og långiverne har stilt som krav at en sparepakke må vedtas for å sikre videre finansiering. Det er det avgjørende for selskapets fremtid, hvorvidt eierne og långiverne er villige til å sikre finansiering, sier Steen.

Neste år må SAS regnskapsføre høyere pensjonskostnader på grunn av regnskapsmessige endringer. Selskapet er nødt til å sikre tilgang på ny finansiering for å ikke bukke under.