I dag offentliggjøres rapporten «Turn Down the Heat», utført på bestilling fra Verdensbanken av forskere ved Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland (PIK).

Dersom verdenssamfunnet ikke reagerer med globale tiltak, er vi på vei mot en temperaturøkning som vil få alvorlige konsekveser, mener klimaforskerne.

Ekstreme hetebølger:

Uten den globale oppvarmingen er det beregnet at slike hetebølger inntreffer med flere hundre års mellomrom.

Med en gjennomsnittlig temperaturøkning på 4 grader vil hetebølgene inntreffe gjennom hele sommeren i mange regioner.

Varmest er det ventet å bli på land, med en temperaturøkning på 4 til 10 grader.

Det vil bli 6 grader varmere eller mer i Middelhavsområdet, Nord-Afrika, Midtøsten og deler av USA.

Stigende havnivå:

Havnivået vil stige med 0,5 til 1 meter eller mer innen 2100.

De mest utsatte byene befinner seg i Mosambik, Mexico, Venezuela, India, Bangladesh, Indonesia, Filippinene, Vietnam og på Madagaskar.

Sårbare områder:

Det er ventet at enkelte regioner vil bli spesielt hardt rammet, og med en rekke sammenfallende negative konsekvenser.

Dette gjelder de tropiske— og subtropiske delene av verden, men også polområdene vil bli hardt rammet.

Rapporten peker på alvorlige følger for jordbruket. Det vil bli vannmangel og helseproblemer.

Det økologiske systemet og det bilogoske mangfoldet vil bli skadelidende.

Folkevandringer:

Konsekvensene kan bli store flyktningstrømmer og en kullkastet økonomi.

Øybeboere vil forsvinne:

Små øyer vil ikke være i stand til å opprettholde sine befolkninger, og kystbyer vil forsvinne.