I debatten om søndagsåpne butikker er det lite å høre fra dem som står bak de store kjøpesentrene. Det kommer ifølge sentrumsgeneral Kristoffersen av at handlegigantene vet at søndagsåpent vil gagne dem.

Legger om lettere

— Det er klart at kjøpesentrene vil være de som vinner på søndagshandelen. De er bedre organiserte i utgangspunktet og kan langt lettere legge om driften slik at den blir tilpasset nye åpningstider. De mindre butikkene i sentrum sliter gjerne med å få ting til å gå rundt med åpent seks dager i uken. En syvende dag vil bli svært krevende for mange, sier Steinar Kristoffersen.

Han får støtte av den nye ambassadøren for hovedorganisasjonen Virke i Hordaland, Peter Kolderup Greve.

— Det sier seg nesten selv at søndagsåpent vil favorisere de store sentrene. Sentrumshandelen har vist at de sliter med å organisere seg og skape et enhetlig tilbud overfor kundene. Utvidede åpningstider til klokken 22 om kvelden har de ennå ikke greid å tilpasse seg. Det samme vil det være med søndagsåpent, sier Kolderup Greve.

Skjer i Danmark

Hovedorganisasjonen Virke har medlemmer fra begge leire. Flertallet av medlemmene i organisasjonen er imot søndagsåpent. Men 20 prosent er for. Det er blant annet medlemmer som kan ha søndagsåpent i dag.

— Tall fra Danmark bekrefter det de som driver sentrumshandel frykter. Der har kjøpesentrene tatt mer av handelen etter at det ble søndagsåpent, uten at vi har nøyaktige tall for det, sier sjeføkonom Lars E. Haartveit i Virke.

Reisemål forringes

Steinar Kristoffersen mener søndagsåpent kan få større konsekvenser enn det politikerne kanskje har tenkt på.

— Søndagsåpent vil forsterke trenden med at handelen går til de største aktørene. Og med det mye av mangfoldet og miljøet som innbefatter de små som er veldig viktig for at byer skal være hyggelige å besøke. For reiselivs- Norge kan jeg ikke skjønne at dette er en positiv utvikling heller. De er jo helt avhengige av levende bysentrum, sier Steinar Kristoffersen.

I dag betyr lørdagshandelen mye for dem som driver butikk i bykjernen. Men det er usikkert om folk vil trekke med seg handlevanene fra lørdag til søndag.

— Kan ikke søndagen bli en ny lørdag for de sentrumshandlende?

— Det er det ikke mulig å si noe om. Det vi vet er at styrkeforholdet tilsier at kjøpesentrene fortere vil kunne organisere seg med tanke på søndagsåpent. Det er ofte en gevinst å være tidlig ut for å sette vaner. Der har de store sentrene en fordel og det kan være avgjørende for hvordan publikum vil bruke handlemulighetene om søndagen på lengre sikt, sier seniorrådgiver Kåre Anda Aronsen i Virke.

Spørsmål om vilje

— Vi har ikke diskutert spørsmålet om søndagsåpent her i Lagunen ennå. Generelt er vi opptatt av like konkurranseforhold og vi er positive til at det ryddes opp regelverket som i dag ikke gir like forhold på søndager, sier administrerende direktør Knut Eliassen i Lagunen AS.

Han skjønner ikke helt at de som driver sentrumshandel ser på mulig søndagsåpent som et problem.

— Det er jo i stor grad et spørsmål om å samordne seg. Det er flere gode eksempler på at sentrumshandlende har fått til en god organisering. Slik som i Asker og på Nesttun, sier Knut Eliassen.

Han mener det også handler om vilje til å ta kostnadene ved å samordne seg.

— Det handler om viljen til å bruke penger på å få til noe felles. Her har de som driver i sentrum den samme muligheten som andre. Men det er gjerne uenigheter om dette som setter en stopper for at det lykkes, sier Eliassen.

Bør butikkene få ha åpent på søndager? Si din mening i kommentarfeltet!

SAMME KAKEN: - Varehandelen vil nok kapre litt mer av folks lommebok dersom det blir generelt søndagsåpent, men det er en reell fare for at de mindre butikkene likevel får en mindre del av markedet . Kjøpesentrene vil være best forberedt på å ta søndagshandelen, sier sjeføkonom Lars Haartveit (t.h) i Virke. Her sammen med seniorrådgiver Kåre Anda Aronsen i samme organisasjon (midten) og Peter Kolderup Greve, som er den nye bergensambassadøren til Virke.
Vegar Valde