— Jeg gleder meg til fremtiden og lever i den tro at flid og god innsats til slutt lønner seg, også økonomisk, sier tannlege Bjørn Kubon.

Han er daglig leder og eneeier av Bergen Tannhelsesenter, som er en av byens mest lønnsomme tannklinikker. I de åtte årene mellom oppstarten i 2005 og til og med 2012, har han kunnet glede seg over 35 millioner kroner i samlet profitt rett til sitt investeringsselskap B Kubon Invest AS.

— Jeg føler at avkastningen i tannlegebransjen er brukbar om du som tannlege klarer å sette tæring etter næring, sier Kubon.

Pengene renner inn

BT har gjennomgått regnskapene til Bergens tannlegekontorer, og tallene viser at tannlegebehandling er god butikk (se tabell). De ti største tannlegeselskapene sitter i snitt igjen med hele 40 øre pr. omsatte krone i ren profitt før skatt til eiernes private forbruk. Totalt huser Bergen 43 tannlegeselskaper med en omsetning på over tre millioner kroner, og der eierne i snitt kan glede seg over en resultatmargin på 30 prosent.

I tillegg til dette kommer alle tannlegene som er organisert som enkeltpersonforetak. Med store investeringer knyttet til oppstart av virksomhet er det også de eldre og nedbetalte klinikkene som gjør det best på listen.

Leder for Bergen Tannlegeforening, Kristoffer Øvstetun, ser ingen tegn til redusert lønnsomhet.

— Vi har svært mange tannleger i Hordaland, men det virker som de fleste stort sett klarer seg ganske bra, sier Øvstetun.

— Det er lite pessimisme å spore blant våre medlemmer, sier han.

Lojale kunder

Økonomikommentator i VG, Tom Staavi, er ikke overrasket over at Bergens tannleger kan glede seg over solide fortjenester.

— Det er dårlig med konkurranse i tannlegebransjen. Jeg vil tro mange arver tannlegen sin og er lojale til vedkommende. Tannlegene vil ikke presse sine driftsmarginer før vi får dem til å gjøre det, sier Staavi.

— Samtidig er det kanskje ikke så lett å diskutere pris med en som har et bor i hendene, sier økonomikommentatoren.

Han mener hver og en av oss selv er ansvarlig for å utfordre de gjeldende tannlegeprisene.

— Dette er nok et marked der vi forbrukere må skjønne at det er vi som er ansvarlig for konkurransen. Før den årlige undersøkelsen bør vi undersøke prisjungelen. Når vi ikke presser prisene, får tannlegene den fortjenesten de ønsker seg.

Tannlegen foran ektefellen

Kundenes lojalitet til tannlegen bekreftes av Forbrukerrådet.

— Det sies at vi bytter tannleger sjeldnere enn ektefeller, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Ebne.

I fjor ble nettstedet hvakostertannlegen.no lansert av Forbrukerrådet i håp om å skape oversikt og konkurranse i tannlegebransjen. Mottakelsen blant tannlegene har vært variabel, forteller Ebne.

— Som alle endringer, er noen positive og noen negative. Det virker som deler av bransjen er kritisk, mens mange yngre og nyetablerte ser på tjenesten som en gratis markedsføringskanal.

— Er du en etablert tannlege som tradisjonelt har satt dine egne priser, er det klart at du ikke vil like at du nå møter priskonkurranse, fortsetter han.

Tannlegemillionærene

Ikke langt etter Bjørn Kubon finner vi tannlegene Rolf Sælen og Siri Skaale, som driver Skaale og Sælen AS i Marken Tannlegesenter. Selskapet har de senere årene har hatt en eventyrlig resultatvekst med hele 50 øre av hver omsatte krone til egen profitt, skatt og nedbetaling av gjeld. Det har medført en samlet gevinst etter skatt på 23 millioner de siste ti årene.

Tilsvarende har daglig leder og eneeier av Sandsli Tannlegesenter, Nils Tore Klock, kunnet glede seg over en gevinst på over 27 millioner i samme tidsperiode. Selskapet har åtte ansatte og fire tilknyttede tannleger.

Ingen av de nevnte tannlegene ønsket å kommentere regnskapstallene til BT.

Tøff konkurranse

Derimot er tannlege Bjørn Kubon uenig i Tannlegeforeningens og ekspertenes syn på konkurransen i tannlegebransjen.

— Markedet for tannhelsetjenester i bergensområdet er for tiden til dels tøft. Konkurransen er hard både fra kolleger i nærmiljøet, men etter hvert også fra utenlandske aktører, sier Kubon.

I april kunne Dagbladet melde at over 100.000 nordmenn nå reiser på tannlegereiser årlig. Kubon er derimot mest opptatt av konkurransen han møter på hjemmebane.

— Dette har gitt utslag i stadig mer kreative metoder for å tiltrekke seg kundenes oppmerksomhet i form av annonsering og reklame.

Tannlegen er i utgangspunktet positiv til at prisinformasjon nå blir tilgjengelig på nett, men er kritisk til hvordan det skal brukes.

— Det er nødvendig å presisere at tannbehandling, i likhet med øvrig medisinsk behandling, kun i begrenset grad kan sammenlignes med kjøp av en standardisert vare. Faren er derfor at en prisportal til en viss grad kan gi et skjevt bilde og således virker misvisende for pasienten.

Skjermbilde.PNG