HSH enige med Handel og Kontor

Arbeidsgiverorganisasjonen HSH ble natt til tirsdag enig med Handel og Kontor i årets hovedoppgjør. Oppgjøret er innenfor rammen til frontfaget.