• (1/9)
    LITT Å FORKLARE: Rattet er stroppet fast, men det fins kanskje en god forklaring. FOTO: GJENSIDIGE

Noen sover dårlig

Syv av ti biler er identifisert.