• OPP: Dyrere olje skaper aktivitet i Stavanger-regionen og driver dermed boligprisene opp. Her Gjøa-plattformen. Oljebransjen FOTO: OVE A. OLDERKJÆR (ARKIV)

Oljen gir dyrere boliger

Stavanger: Siden 2005 har boligprisene i Stavanger-regionen økt med 90 prosent. Stavanger kan være i ferd med å innhente Oslo-området, mener økonom.