EU vil skjerpe bankregler

EU-kommisjonen vil tvinge banker til å øke sin kapital. De truer med sanksjoner for å forhindre at banker tar risiko som kan utløse en ny finanskrise.